Sök på webbplatsen

Inspektionen för socialförsäkringen

Värnar rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning.

Läs mer om ISF:s uppdrag

Nyheter

Anställningsform påverkar rätten till sjukpenning

22 jun 2016 Pressmeddelande

Reglerna i sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa. Vid prövningen av rätten till sjukpenning är det inte alltid tydligt när tidsbegränsat anställda ska betraktas som anställda och när de ska betraktas som arbetslösa. Detta medför att skyddet för inkomstbortfall vid sjukdom kan se olika ut beroende på anställningsform. Det gäller framförallt dem som är tim- eller behovsanställda. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Kortsiktiga och skiftande mål styr Försäkringskassans utvecklingsverksamhet

17 jun 2016 Pressmeddelande

Regeringens skiftande signaler i de årliga regleringsbreven riskerar att ta fokus från kärnuppdraget och reducera möjligheten för Försäkringskassan att inta en långsiktighet i utvecklingen av sin verksamhet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som belyser Försäkringskassans utvecklingsarbete.

Bostadsbidraget når inte alltid sitt syfte

31 maj 2016 Pressmeddelande

Bostadsbidragets syfte är att stödja ekonomiskt svaga hushåll. Konstruktionen av förmånen gör dock att många försäkrade blir återbetalningsskyldiga. Problemen skulle minska om Försäkringskassan förbättrar sitt arbete för att få korrekta och mer fullständiga beslutsunderlag. För att i större utsträckning undanröja de problem som finns inom bostadsbidraget bör reformer av förmånen övervägas. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som belyser förutsättningarna för handläggningen av bostadsbidrag och identifierar de största svårigheterna.

En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex

26 apr 2016 Pressmeddelande

För att undvika problemen med dagens indexering av pensions-systemet är det värt att överväga två separata inkomstindex, ett för pensionärer och ett för pensionssparare. Positiva effekter kan också uppnås om inkomstindexeringen tar hänsyn till utvecklingen för hela befolkningen i yrkesverksam ålder, inte bara den del av befolkningen som är yrkesverksam. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Begränsade öppettider

Mellan 27 juni – 19 augusti är ISF:s växel och reception öppen kl 09.00-11.00.

Från måndag den 22 augusti gäller normala expeditionstider.

 

Granskningsplan 2016

I granskningsplanen kan du läsa om den huvudsakliga inriktningen på verksamheten under året.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.