Sök på webbplatsen

Inspektionen för socialförsäkringen

Värnar rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning.

Läs mer om ISF:s uppdrag

Nyheter

Sjukpenninggrundande inkomst – grunden till ersättning

13 okt 2016 Pressmeddelande

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är grunden för en stor del av socialförsäkringen. Besluten om SGI noll håller hög kvalitet, men regelverket är komplext och bristfällig information kan göra det svårt för människor att ta tillvara sina rättigheter. Regelverket behöver ses över och informationsutbytet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver bli mer effektivt och mer rättssäkert. Det visar en ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Adoptionsbidragets storlek avgörande för vilka hushåll som adopterar

26 sep 2016 Pressmeddelande

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) stödjer regeringens avsikt att höja adoptionsbidraget, för att möjliggöra för grupper med olika ekonomiska förutsättningar att adoptera. ISF föreslår även att bidraget kopplas till en årlig uppräkning, det vill säga att det automatiskt justeras varje år. Det framkommer i en ny rapport från ISF.

Anställningsform påverkar rätten till sjukpenning

22 jun 2016 Pressmeddelande

Reglerna i sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa. Vid prövningen av rätten till sjukpenning är det inte alltid tydligt när tidsbegränsat anställda ska betraktas som anställda och när de ska betraktas som arbetslösa. Detta medför att skyddet för inkomstbortfall vid sjukdom kan se olika ut beroende på anställningsform. Det gäller framförallt dem som är tim- eller behovsanställda. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Kortsiktiga och skiftande mål styr Försäkringskassans utvecklingsverksamhet

17 jun 2016 Pressmeddelande

Regeringens skiftande signaler i de årliga regleringsbreven riskerar att ta fokus från kärnuppdraget och reducera möjligheten för Försäkringskassan att inta en långsiktighet i utvecklingen av sin verksamhet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som belyser Försäkringskassans utvecklingsarbete.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Kommande rapporter Socialförsäkring

Kommande rapporter Barn & Familj

Kommande rapporter Sjukförmåner

Kommande rapporter Funktionsnedsättning

Kommande rapporter Pension

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.