Sök på webbplatsen

Inspektionen för socialförsäkringen

ISF utövar tillsyn över socialförsäkringen. Vi arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.

Läs mer om ISF

Nyheter

Ett klargörande

19 okt 2017

I onsdagens (18/10) upplaga av Barometern-OT återges ett fall som handlar om en pensionär som fått för lågt bostadstillägg. I samband med det är en av ISF:s utredare intervjuad och citerad. Citatet kan tolkas som att ISF uttalar sig om det specifika fall som Barometern beskriver. Eftersom det inte ingår i vårt uppdrag att granska eller uttala oss om enskilda ärenden vill vi göra följande förtydligande: Vi har inte tagit del av det fall som Barometern beskriver och inte heller av hur Pensionsmyndigheten hanterar den här typen av uppgifter i dag och därför inte uttalat oss om detta. I den intervju som Barometern refererar till beskrev ISF:s utredare regelverket, mot bakgrund av en rapport som ISF publicerade 2013.

Mammor och pappor tog ut färre föräldrapenningdagar efter en separation

17 okt 2017 Pressmeddelande

Separerade föräldrar tog ut färre föräldrapenningdagar jämfört med de som inte separerade. Detta gällde både för mammornas och pappornas uttag och även för föräldrarnas sammanlagda uttag. Pappans andel av uttagna dagar var generellt sett mindre bland de som separerade, med ett undantag – pappor med höga inkomster, som istället tog en större andel. Det visar en analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort.

Det finns utrymme för effektivisering av Försäkringskassans ärendehandläggning

10 okt 2017 Pressmeddelande

Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) granskning visar att det finns en potential att förbättra effektiviteten i handläggningen av sjukförsäkringen och vissa andra förmåner. Effektiviseringspotentialen ligger i nivå med liknande studier av effektiviteten i statlig förvaltning. Granskningen visar att det fanns en stor variation mellan kontoren. Många kontor var effektiva medan andra hade en stor förbättringspotential. De beräknade skillnaderna i effektivitet mellan kontoren utgör en bra utgångspunkt för löpande effektiviseringsarbete inom Försäkringskassan.

Välkommen på frukostseminarium om föräldraförsäkringen den 17 oktober

9 okt 2017 Frukostseminarium

Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson ger en överblick av området och därefter presenteras ISF:s rapport "Föräldrapenningsuttag före och efter separation" som publiceras samma dag. Avslutningsvis kommenterar Maria Lidström och Håkan Nyman från Föräldraförsäkringsutredningen rapportens resultat. Läs mer och anmäl dig här, senast 13 oktober.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Arbeta hos oss

ISF söker kvalificerad ekonom. Välkommen med din ansökan senast 29 oktober!

Läs mer

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.