Sök på webbplatsen

Inspektionen för socialförsäkringen

ISF utövar tillsyn över socialförsäkringen. Vi arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.

Läs mer om ISF

Nyheter

Könsskillnaderna i arbetslivet återspeglas i premiepensionen

14 nov 2017 Pressmeddelande

Kapitalavkastningen förklarar en mycket liten del av skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga premiepensioner. I stället är det inkomstskillnaderna under arbetslivet som står för nästan hela könsskillnaden. Kvinnornas premiepensioner har utvecklats sämre än männens under tiden som pensionär. I framtiden beräknas kapitalavkastningen spela en större roll för spridningen i premiepensioner än i dag. Men den framtida spridningen dämpas av att majoriteten unga sparare initialt väljer och sedan ligger kvar i förvalet AP7 Såfan när de blir äldre. Det visar en analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har genomfört på uppdrag av regeringen.

När medborgaren möter staten har handläggaren en helt central roll

9 nov 2017 Pressmeddelande

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i en intervjustudie undersökt hur handläggare vid Försäkringskassan upplever att det är att handlägga ärenden där den sjukskrivna har en psykiatrisk diagnos. Den visar att arbetet som handläggare är präglat av att ta hänsyn till olika perspektiv. I rapporten framkommer att det utifrån handläggarnas perspektiv kan uppstå målkonflikter mellan olika aktörer i sjukskrivningsprocessen beroende på vilket regelverk som respektive organisation har att förhålla sig till.

Utvecklingen av barnpension och efterlevandestöd

8 nov 2017 Pressmeddelande

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har undersökt utvecklingen av två av samhällets ekonomiska stöd – barnpension och efterlevandestöd – till barn som förlorat en av eller båda sina föräldrar. Antalet barn med något av dessa stöd minskade fram till 2013. Sedan dess har antalet barn med barnpension fortsatt att minska medan antalet barn med efterlevandestöd har ökat något. I studien jämförs också reglerna för efterlevandestöd och underhållsstöd, gällande bland annat retroaktivitet.

Ett klargörande

19 okt 2017

I onsdagens (18/10) upplaga av Barometern-OT återges ett fall som handlar om en pensionär som fått för lågt bostadstillägg. I samband med det är en av ISF:s utredare intervjuad och citerad. Citatet kan tolkas som att ISF uttalar sig om det specifika fall som Barometern beskriver. Eftersom det inte ingår i vårt uppdrag att granska eller uttala oss om enskilda ärenden vill vi göra följande förtydligande: Vi har inte tagit del av det fall som Barometern beskriver och inte heller av hur Pensionsmyndigheten hanterar den här typen av uppgifter i dag och därför inte uttalat oss om detta. I den intervju som Barometern refererar till beskrev ISF:s utredare regelverket, mot bakgrund av en rapport som ISF publicerade 2013.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Begränsade öppettider 20 november

På måndag, 20 november, är ISF:s växel och reception öppen kl 09.00-11.00.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.