Sök på webbplatsen

Inspektionen för socialförsäkringen

Värnar rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning.

Läs mer om ISF:s uppdrag

Nyheter

Fler - men långt ifrån alla - delar på barnbidraget

9 dec 2016 Pressmeddelande

Sedan lagändringen den 1 mars 2014 delar fler än hälften av föräldrarna på barnbidraget för barn födda efter lagändringen, men många ändrar så att hela barnbidraget betalas till mamman. Lagändringen har inneburit att delar av barnbidragets handläggning blivit mer manuell, komplicerad och tidsödande för Försäkringskassan. Det konstateras i en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp reformen.

Viktigt att Försäkringskassan gör riskanalyser

30 nov 2016 Pressmeddelande

En ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar hur viktigt det är att Försäkringskassan gör riskanalyser i samband med större förändringar i verksamheten. Granskningen handlar om Försäkringskassans införande av det förenklade läkarintyget, men många av de slutsatser som dras är allmängiltiga för styrning av statlig verksamhet.

Försäkringskassans utvecklings- och förändringsarbete under åren 2005–2016

21 nov 2016 Arbetsrapport

Försäkringskassan har bedrivit ett omfattande förändringsarbete sedan myndigheten bildades år 2005. I denna rapport studeras externa och interna styrdokument som gäller Försäkringskassans verksamhet, med syftet att ge en bild av Försäkringskassans utvecklings- och förändringsarbete under åren 2005–2016.

Skillnader och spridning i premiepension för kvinnor och män

15 nov 2016 Skrivelse

ISF har på uppdrag av regeringen studerat hur spridningen i premiepension har ändrats över tid bland män och kvinnor som blir, och är, premiepensionärer samt hur spridningen i premiepension kan utvecklas i framtiden.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.