Sök på webbplatsen

Inspektionen för socialförsäkringen

Värnar rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning.

Läs mer om ISF:s uppdrag

Nyheter

En utvärdering av inkomstmåttet i inkomstindex

26 apr 2016 Pressmeddelande

För att undvika problemen med dagens indexering av pensions-systemet är det värt att överväga två separata inkomstindex, ett för pensionärer och ett för pensionssparare. Positiva effekter kan också uppnås om inkomstindexeringen tar hänsyn till utvecklingen för hela befolkningen i yrkesverksam ålder, inte bara den del av befolkningen som är yrkesverksam. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Flera orsaker till att utrikes födda oftare nekas sjukpenning

7 apr 2016 Pressmeddelande

Personer som är utrikes födda får oftare avslag än inrikes födda, oavsett sjukdomsdiagnos. Skillnaderna i avslag kan bara i begränsad utsträckning förklaras av faktorer såsom utbildningsnivå, yrke och inkomst. En delförklaring kan vara att det finns brister i Försäkringskassans utredningar av rätten till sjukpenning för personer som får avslag eller som beviljas sjukpenning. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny granskning.

Brister i kvalitetssäkringen av Försäkringskassans nya utredningsmodell

31 mar 2016 Pressmeddelande

Försäkringskassans utredningsmodell för bedömning av arbetsförmåga behöver kvalitetssäkras. Kvalitetssäkringen av aktivitetsförmågeutredningar (AFU) är en förutsättning för att Försäkringskassans handläggare ska ha ett rättvisande stöd för den individuella prövningen av kvinnors och mäns arbetsförmåga. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort på uppdrag av regeringen.

Ökade kostnader för att förvalta pensioner

23 mar 2016 Pressmeddelande

Förvaltningskostnaderna för pensioner och andra förmåner till äldre har ökat den senaste tioårsperioden och är nu högre än förvaltningskostnaderna för sjukförsäkringen. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort. I rapporten tar ISF ett vidare grepp om socialförsäkringsadministrationens förvaltningskostnader, produktivitet och kvalitet än vad som gjorts tidigare.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Granskningsplan 2016

I granskningsplanen kan du läsa om den huvudsakliga inriktningen på verksamheten under året.

Öppettider

ISF:s växel och reception är öppen vardagar kl 09.00-15.00.

Vi har lunchstängt kl 11.30-12.30.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.