Sök på webbplatsen

Inspektionen för socialförsäkringen

ISF utövar tillsyn över socialförsäkringen. Vi arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.

Läs mer om ISF

Nyheter

Seminarium om den kollektivavtalade sjukförsäkringen

20 mar 2018 ISF frukostseminarium

Vid frukostseminariet 10 april presenterar vi rapporten Försäkrad men utan ersättning? – Om komplexiteten i den kollektivavtalade sjukförsäkringen.
I rapporten analyseras vilka grupper som går miste om den sjukförsäkring som de är berättigade till och konsekvenserna av systemet med kompletterande försäkringar. Nio av tio anställda har ett kompletterande sjukförsäkringsskydd genom kollektivavtal, utöver den offentliga sjukförsäkringen. Många inte känner till att de har en kompletterande försäkring och ansöker därför inte om ersättning.
Läs mer och anmäl dig här!

Regeringen bör införa lagstöd som möjliggör att kvaliteten i den personliga assistansen kan granskas

28 feb 2018 Pressmeddelande

Försäkringskassan har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll. Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har närmast helt lämnats till brukaren av lagstiftaren. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på uppdrag av regeringen har följt upp de regeländringar som gäller personlig assistans som infördes 2013.

Årlig rapport 2017

23 feb 2018 Pressmeddelande

Under 2017 rapporterade ISF resultaten från 16 granskningar inom socialförsäkringsområdena förmåner till barn och familj, förmåner till personer med funktionsnedsättning, ohälsorelaterade förmåner samt pensioner och pensionsrelaterade förmåner. I den årliga rapporten sammanfattar vi resultaten av granskningarna. Här beskrivs även ISF:s uppdrag och hur vi arbetar med att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

ISF:s granskningsplan för 2018

1 feb 2018 Granskningsplan

I granskningsplanen presenteras den huvudsakliga inriktningen för ISF:s tillsyn och granskning under det kommande året. I planen finns både aktiviteter som påbörjades förra året och sådana som är tänkta att påbörjas under 2018.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Granskningsplan 2018

I granskningsplanen kan du läsa om den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året.

2018 års granskningsplan finner du här:

Ladda ner

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.