Sök på webbplatsen

Om socialförsäkringen

Socialförsäkringen utgör med sin omslutning om mer än 460 miljarder kronor, fördelade på närmare 50 förmåner, en central del av det svenska välfärdsystemet. Den ökar medborgarnas ekonomiska trygghet vid en rad olika situationer i livet såsom föräldraskap, skador i arbetslivet, sjukdom och ålderdom. Ett väl fungerande socialförsäkringssystem gör att människor kan ägna sig åt studier, arbete, familjebildning och fritidssysslor i vetskap om ekonomiskt stöd i livssituationer då arbetsinkomsterna minskar av olika skäl. Detta har ett stort värde för både enskilda och samhälle. Samtidigt är det viktigt att systemets utformning och tillämpning är sådana att de vidmakthåller drivkrafterna för arbete.

Socialförsäkringssystemet måste hela tiden förändras och utvecklas. Några exempel är bildandet av Försäkringskassan, bildandet av en ny Pensionsmyndighet och införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen.

Alla reformer får dock inte avsedd effekt. Effektiviseringar och besparingar kan bli mindre än de förväntade eller helt utebli. Handläggningstider för vissa förmåner kan bli långa. Tillämpningen av reglerna för en förmån kan variera mellan olika handläggare eller skilja sig mellan olika delar av Sverige. Bristfällig eller svårbegriplig information kan göra att medborgare går miste om en förmån som de har rätt till eller fattar mindre väl grundade beslut rörande exempelvis sparande eller förvärvsarbete. Det är därför viktigt att följa upp, granska och utvärdera socialförsäkringssystemet i dess olika delar så att eventuella brister upptäcks och rättas till.

I och med inrättandet av ISF finns det en funktion för extern granskning och tillsyn. Ambitionen under de första åren har varit att bygga upp en sådan kombination av bredd och specialistkompetens att hela den svenska socialförsäkringen och relevanta gränsområden kan bevakas.
 

 

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.