Sök på webbplatsen

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser SOU 2016:73 S2016/06793/FST 2016-12
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle S2016/04598/FST 2016-12
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet DS 2016:35 2016-12
Hur står det till med den personliga integriteten? En kartläggning av Integritetskommittén SOU 2016:41 Ju2016/04398/L6 2016-11
Föräldraledighet för statsråd? SOU 2016:20 Fi2016/01041/ESA 2016-10
Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19 S2016/01918/FST 2016-10
Jämställda pensioner Ds 2016:19 S2016/04302/SF 2016-09
Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd U2016/02685/SF 2016-08
Promemoria: Förslag till ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken S2016/03419/FST 2016-06
Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden SOU 2016:29 2016-06
Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Ds 2016:14 2016-06
Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5 2016-06
Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna Ds 2016:8 2016-06
Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser S2011/06520/SF 2016-06
Effektiv vård SOU 2016:2 2016-05
Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden SOU 2015:91 N2015/08335/ITP 2016-05
Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen Fi2016/00407/S3 2016-04
Långtidsutredningen 2015 Huvudbetänkande SOU 2015:104 2016-04
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning Ds 2015:58 S2015/07492/SF 2016-02
Slopad Jämställdhetsbonus Ds 2015:55 S2015/07312/FST 2016-02
Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter SOU 2015:76 S2015/05570/FS 2016-01
Översyn av lex Laval SOU 2015:83 A2015/02501/ARM 2016-01
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 S2015/06451/JÄM 2016-01
Organdonation En livsviktig verksamhet SOU 2015:84) 2016-01
Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården Ds 2015:52 S2015/07006/FS 2016-01

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.