Sök på webbplatsen

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
En förvaltning som håller ihop SOU 2015:66 2015-12
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen U2015/05012/UH 2015-12
Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet SOU 2015:56 2015-12
Myndighetsdatalag SOU 2015:39 2015-11
Nya regler för AP-fonderna Ds 2015:34 Fi2015/3429 2015-10
Tillsyn över polisen och Kriminalvården SOU 2015:57 Ju2015/05152/L4 2015-10
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet SOU 2015:73 Ju 2015/05766/L7 2015-10
Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet för socialförsäkringen SOU 2015:46 S2015/3232/SF 2015-09
Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare Ds 2015:36 A2015/1903/A 2015-09
Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 S2015/2282/FS 2015-09
Systematiska jämförelser – för lärande i staten SOU 2015:36) 2015-08
Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 S2015/1554/SF 2015-08
Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen Ds 2015:17 S2015/2330/SF 2015-06
Moderniserad studiehjälp SOU 2013:52 U2013/4160/SF 2015-06
Matchningsanställningen – nya vägar till jobb A 2014:D A2015/881/A 2015-06
För kvalitet – Med gemensamt ansvar SOU 2015:17 S2015/1590/SF 2015-06
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Ds 2015:19 2015-06
Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag Ds 2015:18 S2015/2347/FS 2015-06
Ett reformerat bilstöd Ds 2015:9 S2014/4293/FST 2015-05
En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Ds 2015:6 S2015/712/SF 2015-04
Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål SOU 2014:76 2015-03
Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 S2015/370/FST 2015-03
Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen SOU 2014:67 2015-02
Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner-hemställan om lagändring Dnr 131 317766–14/111 2015-02
Unik kunskap genom registerforskning SOU 2014:45 2015-02

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.