Sök på webbplatsen

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Ds 2014:30 Ju2014/5172/L4 2014-11
Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 S2014/112/FS 2014-11
Förslag om möjlighet att meddela föreskrifter om SGI-skydd vid avstängning från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning A2014/3409/A 2014-10
Höjd inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen A20 14/3522/ A 2014-10
Ökat stöd för underhållsreglering Ds 2014:27 S2014/4944/FST 2014-10
Det ska vara lätt att göra rätt - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten SOU 2014: 16 Dnr A2014/1359/A 2014-10
Examenspremier till vissa lärare U2014/4064/SF 2014-09
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service SOU 2014:39 2014-09
Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9 S2014/1703/FST 2014-06
En mer korrekt beräkning av pensionsrätter vid balansering S2014/3510/SF 2014-06
En tydligare skadereglering i staten Ju20 14/2802/L2 2014-06
Ersättning för höga sjuklönekostnader S2014/3552/SF 2014-05
Överskuldsättning i kreditsamhället? SOU 2013:78 Ju2014/125/KO 2014-04
Delbetänkandet - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen SOU 2013:64 A2013/3986/A 2014-03
Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF 2014-02
Vad bör straffas SOU 2013:38 JU2013/4451/L5 2014-01
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan SOU 2013:74 U2013/6021/UC 2014-01

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.