Sök på webbplatsen

Remissvar

Titel Beteckning Referens Publicerad
Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. Ds 2013:59 A2013/3637/A 2013-12
Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken S2013/8194/SF 2013-12
Genomförandet av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd Ds 2012:62 Ju2013/6552/L7 2013-11
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) Ju 2013/6287/L7 Ds 2013:57 Ju 2013/6287/L7 2013-11
Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 A2013/178/A 2013-09
Vägval för premiepensionen Ds 2013:35 2013-09
Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25 S2013/2830/SF 2013-08
Nämndemannauppdraget SOU 2013:49 2013-08
Med rätt att delta SOU 2012:69 A2012/3434/IU 2013-08
Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet DS 2013:46 S2013/4556/FST 2013-07
Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete 2013/4501/SF 2013-07
Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen S2013/3257IFST 2013-07
Departementspromemoria: Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg S2013/4268/FST 2013-06
Ungdomar utanför gymnasieskolan SOU 2013:13 U2013/1189/UC 2013-06
Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Ds 2013:20 2013-04
Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m. S2013/2222/SF 2013-04
Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2013:5 A2013/308/IU 2013-04
Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB SOU 2012:83 Fi2012/4635 2013-04
Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön Ds 2012:57 S2012/8623/FST 2013-02
Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser S2012/7594/SF 2013-02
Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete Ds 2012:59 Fi2012/4689 2013-01

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.