Sök på webbplatsen

Remissvar 2012

Titel Beteckning Referens Publicerad
Harmoniserat inkomstbegrepp - möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringen SOU 2012:47 S2012/4711/SF 2012-11
AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven SOU 2012:53 Fi2012/3047 2012-11
Bättre behörighetskontroll - Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal SOU 2012:42 S2012/9058/FS 2012-10
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet Ds 2012:26 S2012/4828/FST 2012-10
Sänkta trösklar - högt i tak SOU 2012:31 A2012/1945/A 2012-10
Längre liv, längre arbetsliv SOU 2012:28 S2012/3111/SF 2012-10
Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten S2012/4055/SF 2012-10
Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området SOU 2012:4 A2012/504/A 2012-10
Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, m.m. S2012/2173/SF 2012-10
Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera S2012/4640/SF 2012-08
Slopat krav på intyg om barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning S2012/4178/FST 2012-08
Utvidgad målgrupp för etableringslagen Ds 2012:27 A2012/1974/IU 2012-08
Förslag till ändring i förordningen (2010:100) om den officiella statistiken U2011/6107/SF 2012-06
Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter SOU 2012:20 U2012/2148/F 2012-06
Vissa frågor om underhållsstöd S2012/3569/FST 2012-06
Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning SOU 2012:6 S2012/1273/FST 2012-04
Karenstid för egenföretagare mm DS 2012:9 S2012/1653/SF 2012-04
I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden SOU 2011:74 S2011/10119/SF) 2012-04
Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering A2009/1438/ A 2012-03
Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete S2012/1822/SF 2012-03
Kommissionens förslag till dataskyddsförordning Ju2012/1000/L6 2012-03
Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet SOU 2011-78 Fi2011/4991 2012-02
Förslag om ändring i förordningen 2011-704 med kompletterande bestämmelser till EUs underhållsförordning Juj2012j1196jL2 2012-02

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.