Sök på webbplatsen

Om ISF:s publikationstyper

Rapporter

ISF:s granskningar resulterar i en eller flera rapporter som lämnas till regeringen. Rapporterna publiceras i en årlig serie. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil eller beställas kostnadsfritt från inspektionen i tryckt format.  

ISF:s rapporter har olika fokus:

ISF Granskar och analyserar innehåller en omfattande granskning
och analys ur flera olika perspektiv. Avsikten är att presentera
långtgående slutsatser och rekommendationer på önskvärda förändringar.

ISF Redovisar presenterar fakta utan att analysera denna på djupet.
Det kan till exempel handla om att redovisa statistik, en rättslig
observation eller en sammanställning av existerande kunskap.

ISF Kommenterar fokuserar på att synliggöra något som ISF tycker
behöver uppmärksammas. Det kan till exempel handla om att
kommentera en pågående debatt, effekterna av rättstillämpningen
eller olösta problem.

ISF Föreslår lämnar mer fullständiga och konkreta förslag till
ändrade regler eller andra förändringar som skulle kunna få
socialförsäkringen att fungera bättre.  

Arbetsrapporter

Vid sidan om rapporter kan ISF också välja att publicera ett material som en arbetsrapport på webbplatsen. Det sker exempelvis om ett material är intressant för en vidare läsekrets men inte ryms inom ramen för planerade rapporter. Det kan vara mer tekniskt orienterat eller en fördjupning av ämnet. En arbetsrapport kan publiceras innan eller efter en rapport. Arbetsrapporter publiceras i en årlig serie tillsammans med Working Paper. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil.

Working Paper

Ett Working Paper är på engelska och kan avse ett fördjupat område som ingår i en rapport. Det kan exempelvis vara mer tekniskt orienterat och anpassat för vetenskaplig publicering. Ett Working Paper kan publiceras innan eller efter en rapport. Working Paper publiceras i en årlig serie tillsammans med arbetsrapporter. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil.

Vetenskapliga publikationer

Vetenskaplig publicering är publicering av forskningresultat, vanligen i form av artiklar i vetenskapliga facktidskrifter. Det kan vara både publikationer som bygger på ISF-projekt och samarbetsprojekt med universitet och högskolor. Vetenskapliga publikationer publiceras på webbplatsen med författare, titel, namn på tidskrift samt länk till tidskrift som artikeln är publicerad i.

Övrigt

Förutom ovanstående publikationstyper lämnar ISF skrivelser, årliga granskningsplaner och årsredovisningar till regeringen. Dessutom svarar ISF på regeringens remisser. De publiceras på webbplatsen och kan laddas ner som pdf-fil.

ISF kommenterar

Fram till och med 2016 publicerade ISF även rapporter i serien ISF Kommenterar. Publikationer i denna serie ingår nu i ISF:s huvudserie för rapporter, under ISF Kommenterar (se beskrivning ovan). 

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.