Sök på webbplatsen

Rapporter 2017

Här hittar du alla rapporter som ISF har publicerat under 2017. Använd vår sökfunktion för att söka bland särskilda ämnesområden och alla publikationstyper. Du kan beställa våra tryckta rapporter kostnadsfritt.

Rapporter

Undefined

Nummer Titel Publicerad
2017:17 Arbetsresor i stället för sjukpenning – En granskning av Försäkringskassans utredning av merkostnader för arbetsresor i sjukpenningärenden 2017-12
2017:16 Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden 2017-12
2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män – En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension 2017-12
2017:14 Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan kvinnor och män – En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och i framtiden 2017-11
2017:13 Mötet mellan medborgaren och staten – En kommentar om handläggningen vid Försäkringskassan 2017-11
2017:12 Barnpension och efterlevandestöd till barn – En redovisning av utvecklingen 2004–2015 2017-11
2017:11 Föräldrapenninguttag före och efter en separation – En analys av hur separerade föräldrar använde föräldrapenning i jämförelse med de som inte separerade 2017-10
2017:10 Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning – En granskning av resurseffektiviteten vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter åren 2010–2013 med DEA-metoden 2017-10
2017:9 Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan – En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen 2017-06
2017:8 Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden 2017-06
2017:7 Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren – En granskning av den manuella hanteringen av personuppgifter och försäkringstillhörighet 2017-05
2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016 – En redovisning av utvecklingen 2017-04
2017:5 Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan? 2017-04
2017:4 Att främja ett professionellt handläggarskap – Ur centrala funktioners perspektiv 2017-03
2017:3 Socialförsäkringen vid studier, arbete eller flytt utomlands – Granskning av informationsgivning om socialförsäkringsfrågor i internationella situationer 2017-02
2017:2 Årlig Rapport 2016 2017-02
2017:1 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk standard 2017-02

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.