Sök på webbplatsen

Rapporter 2015

Här hittar du alla rapporter som ISF har publicerat under 2015. Använd vår sökfunktion för att söka bland särskilda ämnesområden och alla publikationstyper. Du kan beställa våra tryckta rapporter kostnadsfritt.

Rapporter

Nummer Titel Publicerad
2015:17 Försäkringsmedicinska rådgivares roll i enskilda ärenden 2015-12
2015:16 Träffar prognoserna rätt? – En utvärdering av pensionsprognoser i det orange kuvertet 2015-12
2015:15 Att välja uttagstid av tjänstepension 2015-12
2015:14 Kravet på varaktighet vid arbetsskadelivränta 2015-11
2015:13 När handläggaren blev teammedlem – Om autonomi, lärande och styrning i Försäkringskassan 2015-11
2015:12 Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning 2015-11
2015:11 Intyg om socialförsäkringstillhörighet – och den fria rörligheten inom EU 2015-10
2015:10 Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna – En utvärdering av Försäkringskassans Pila-projekt 2015-10
2015:9 Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning 2015-09
2015:8 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) 2015-08
2015:7 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan - slutrapport 2015-06
2015:6 Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring – Institutionell utveckling under 30 år 2015-06
2015:5 Tidsgränserna i sjukförsäkringen 2015-05
2015:4 Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen – Hur påverkades varaktigheten i sjukskrivningen? 2015-05
2015:3 Kvalitet i underhållsstöd – En granskning av Försäkringskassans handläggning 2015-04
2015 Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet – En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg 2015-03
2015:2 Controllerrollen i Försäkringskassans nya styrning 2015-03
2015:1 Årlig rapport 2014 2015-02

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.