Sök på webbplatsen

Rapporter 2014

Här hittar du alla rapporter som ISF har publicerat under 2014. Använd vår sökfunktion för att söka bland särskilda ämnesområden och alla publikationstyper. Du kan beställa våra tryckta rapporter kostnadsfritt.

Rapporter

Nummer Titel Publicerad
2014:27 Försäkringskassan och mänskliga rättigheter 2014-12
2014:26 Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering 2014-12
2014:25 Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning – En uppföljning 2014-11
2014:24 Produktivitet och kvalitet vid Försäkringskassans lokala försäkringscenter 2014-11
2014:23 Kommunernas kostnader för assistansverksamhet 2014-11
2014:22 Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser 2014-11
2014:21 Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete? 2014-11
2014:20 Sjukfrånvaro över generationer 2014-10
2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning 2014-10
2014:18 Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna 2014-10
2014:17 Vårdvalets effekter på sjukskrivningar 2014-10
2014:16 Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering 2014-09
2014:15 Effekter av slumpmässiga kontroller på vab-uttaget 2014-08
2014:14 Handläggningen av bostadstillägg - Slutrapport 2014-06
2014:13 Förnyad utredning av sjukersättning 2014-06
2014:12 Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro 2014-06
2014:11 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 2014-06
2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket – Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal 2014-06
2014:9 Sjukskrivna personers upplevelse av bemötande – Från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården 2014-06
2014:8 Tjugo år av socialförsäkringsnämnder – Spelade den politiska sammansättningen roll? 2014-06
2014:7 Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering 2014-05
2014:6 Vad är normalt? – Föräldraansvaret i assistansersättningen 2014-05
2014:5 Läkarintygens betydelse för sjukfrånvaron – En registerstudie av till Försäkringskassan inkomna läkarintyg 2014-04
2014:4 Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet 2014-03
2014:3 Återkravshandläggning på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten – Styrning och tillämpning 2014-02
2014:2 Årlig rapport 2013 2014-02
2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 2014-01

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.