Sök på webbplatsen

Rapporter 2011

Här hittar du alla rapporter som ISF har publicerat under 2011. Använd vår sökfunktion för att söka bland särskilda ämnesområden och alla publikationstyper. Du kan beställa våra tryckta rapporter kostnadsfritt.

Rapporter

Nummer Titel Publicerad
2011:20 Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010 – Med fokus på Pensionsmyndighetens bildande 2011-12
2011:19 Att samsas om systemen – Pensionsmyndighetens köp av verksamhetskritiska tjänster av Försäkringskassan 2011-12
2011:18 Kontrollen av tandvårdsstödet 2011-12
2011 Arbetslivsinriktad rehabilitering – Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 2011-12
2011:17 Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna 2011-12
2011:16 Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet – Tillämpningen av lagstiftningen 2011-11
2011:15 Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv – Livränta till följd av sjukdom 2011-10
2011:14 Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser 2011-10
2011:13 Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010 2011-09
2011:12 Bidragsbrott och skattebrott – Välfärdens dubbla kriminalitet 2011-09
2011:11 Gruppkonsultationer – En undersökning om den nya arbetsmetoden inom den försäkringsmedicinska verksamheten 2011-07
2011:10 Unga med aktivitetsersättning – Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsakerna till utvecklingen 2011-07
2011:9 Optimering av kontrollinsatser – Exemplet tillfällig föräldrapenning 2011-06
2011:8 Försäkringskassans hantering av underlag för beslut om sjukpenning 2011-05
2011:7 Beslut om sjukersättning – Delrapport 2011-05
2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen – Delrapport 2011-05
2011:5 Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna – Delrapport 2011-05
2011:4 Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen – Huvudrapport 2011-05
2011:3 Handläggningstider i Försäkringskassans omprövningar 2011-04
2011:2 Styrning i Försäkringskassan – Lokala Försäkringscenter och införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna. 2011-04
2011:1 Årlig rapport 2010 2011-02

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.