Sök på webbplatsen

Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen

En granskning av systemet efter 2013 års ändringar

Rapport 2018:4

ISF har på uppdrag av regeringen följt upp och analyserat effekterna av ändringarna gällande assistansersättning i socialförsäkringsbalken som trädde i kraft den 1 juli 2013.

 Sammanfattning

 Rapporten i korthet (2 sidor)

Den 1 juli 2013 trädde en rad regeländringar, som syftar till att mot­verka fusk och fel i utbetalningar av assistansersättningen, i kraft. I den här rapporten följer ISF, på regeringens uppdrag, upp vilka åtgärder Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vidtagit med anledning av lagändringarna och vilka effekter dessa förändringar har haft.

Den första granskningen av regeländringarna presenterade ISF i rapporten Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämp­ning (ISF Rapport 2015:9).

Författare

Tomas Agdalen

Publicerad: februari 2018

Relaterade publikationer

Publicationsfakta

Rapport

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Funktionsnedsättning

Kontaktperson

Tomas Agdalen Telefon: 08-58 00 15 62

Läs, ladda ner och beställ

Mer information

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.