Sök på webbplatsen

Publicerat

Här hittar du våra senaste rapporter. I menyn till vänster finner du fullständiga listor och fler kategorier.

Alla rapporter finns att läsa och ladda ner digitalt. Rapporter som publicerats från år 2014 och framåt finns även att beställa i tryckt format.

Läs mer om våra publikationstyper

Rapporter

Undefined

Nummer Titel Publicerad
2018:17 Regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – En redovisning av hur regeringen styr Försäkringskassan och hur myndigheten arbetar för att bidra till att målet uppnås 2018-10
2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning 2018-10
2018:15 Vem får avsättningar till tjänstepension? – En analys av tjänstepensionernas täckningsgrad baserad på deklarationsuppgifter 2018-09
2018:14 Utvecklingen av kollektivavtalade ersättningar sedan 2000-talets början – En redovisning av kollektivavtalade ersättningar som kompletterar den allmänna socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen 2018-08
2018:13 Dubbeldagar – vissa pappors väg in i föräldrapenningen? – En analys av pappors uttag av föräldrapenning under barnets första levnadsår, före och efter införandet av dubbeldagar 2018-06
2018:12 Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning – En redovisning av vad som kännetecknar gruppen försäkrade som får sin sjukpenning indragen 2018-05
2018:11 Steglös avräkning – En analys av arbetsutbudet för personer med sjukersättning som har använt steglös avräkning 2018-05
2018:10 Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män – En analys av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbetsmarknaden 2018-05
2018:9 Social problematik och sjukskrivning – En analys av sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning under tidsperioden 1995–2015 2018-05
2018:8 Social problematik och sjukskrivning – handläggning – En granskning av Försäkringskassans arbete med att identifiera social problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden 2018-05
2018:7 Försäkrad men utan ersättning – En granskning av underutnyttjandet av den kollektivavtalade sjukförsäkringen 2018-03
2018:6 Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer – En granskning av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kontroller av personer som arbetar, bor eller har bott utomlands 2018-03
2018:5 Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller – En granskning av träffsäkerheten, effektiviteten och rättssäkerheten i Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller 2018-03
2018:4 Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen – En granskning av systemet efter 2013 års ändringar 2018-02
2018:3 Årlig rapport 2017 2018-02
2018:2 Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU – En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning med EU-anknytning 2018-02
2018:1 Svårt att kombinera kvalitetsutveckling och resultatuppföljning – En granskning av kvalitetsutvecklingsmodellerna på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 2018-01
2017:17 Arbetsresor i stället för sjukpenning – En granskning av Försäkringskassans utredning av merkostnader för arbetsresor i sjukpenningärenden 2017-12
2017:16 Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden 2017-12
2017:15 Tidsbegränsade uttag av tjänstepension bland kvinnor och män – En redovisning av utvecklingen av tidsbegränsade uttag av tjänstepension 2017-12

ISF Kommenterar

Nummer Titel Publicerad
2016:1 Att använda lagens bedömningsutrymme 2016-12
2015:2 Förnyad utredning av sjukersättning 2015-11
2015:1 Ett systemperspektiv på sjukfrånvaron 2015-09

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Prenumerera på ISF:s nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev presenteras våra rapporter, pågående projekt och inbjudningar till seminarier.

Starta din prenumeration här.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.