Sök på webbplatsen

Vad betyder handläggarskapet för sjukförsäkringen?

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska vilka strategier Försäkringskassans handläggare använder i sitt arbete och vilka hinder de stöter på i handläggningen av ärenden. Granskningen är egeninitierad och en del av ett större projekt som studerar handläggningens betydelse för utfallet i sjukförsäkringen.

Försäkringskassans handläggare har en nyckelposition i sjukskrivningsprocessen i egenskap av att vara den som bedömer både individens rätt till ersättning och behov av rehabilitering, samt samordnar rehabiliteringen i de fall den anses nödvändig. Handläggarens roll är därför stödjande, kontrollerande, och samordnande på samma gång. Handläggaren ska uppfylla sina roller i mötet med klientens önskemål, följa regelverket och uppfylla organisationens mål. För att förstå utfallet i sjukförsäkringen behövs en förståelse för handläggningens och handläggarskapets betydelse. 

Bakgrund

I en tidigare rapport (ISF Rapport 2015:10) analyserades två olika sätt att handlägga långtidssjukskrivna genom att studera projektet Pila som försäkringskassan genomförde 2006-2008. I jämförelse med den ordinarie verksamheten var handläggningen inom Pila mer intensiv och handläggningstiden kort. I varje ärende skulle en slutbedömning göras av hur ärendet fortsättningsvis skulle handläggas.

Rapporten visade att Pila bidrog till att tillvarata arbetsförmågan bland långtidssjukskrivna och säkerställde att rätt ersättning betalades ut till dem som saknade arbetsförmåga. Detta konstaterades eftersom relativt fler av dem som deltog i Pila också gick över till Arbetsförmedlingen, samt till sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare ”förtidspension”).

Dessa studier kan sammantaget bidra till förståelsen för handläggarskapets betydelse i sjukförsäkringen. 

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Jenny Lindblad Telefon: 08-58 00 15 38

Planerad publicering

  • 2017-11-09

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.