Sök på webbplatsen

Utvärdering av steglös avräkning vid sjukersättning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska utvärdera steglös avräkning av sjukersättning vid inkomst av förvärvsarbete. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Steglös avräkning av sjukersättning gör det möjligt för personer med sjukersättning att förvärvsarbeta utan att det påverkar deras rätt till sjukersättning. Regeln är tänkt att ge personer med sjukersättning stimulans och försörjningstrygghet för att bli motiverade och våga ta vara på återstående arbetsförmåga. 

Regeln infördes i januari 2009 och gäller personer som har beviljats sjukersättning utan tidsbegränsning, enligt de bestämmelser som gällde före den 1 juli 2008. Den som har hel sjukersättning kan ha löneinkomster upp till ett prisbasbelopp (44 800 kr för år 2017) utan att sjukersättningen påverkas. Personer med partiell sjukersättning har ett högre fribelopp. För inkomster över fribeloppet men under åtta prisbasbelopp reduceras sjukersättningen med 50 procent av inkomsten. Om inkomsten är högre än så utbetalas ingen sjukersättning alls.

Syfte

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur arbetsutbudet utvecklats under perioden 2000–2015 för gruppen som har rätt till steglös avräkning.

Utvärderingen ska besvara följande frågor:

  • Vad skiljer grupperna som nyttjar respektive inte nyttjar steglös avräkning?
  • Hur har incitamentstrukturen i form av reglerna om steglös avräkning påverkat individernas arbetsutbud?
  • Hur skiljer sig arbetsutbudet mellan personer med partiell respektive hel sjukersättning?
  • Hur fördelas förvärvsarbetet över inkomståret och över tid för de som använder sig av reglerna om steglös avräkning?
  • Finns det inslag i bestämmelserna om steglös avräkning eller tillämpningen av dem som ger incitament till att avstå från förvärvsarbete, till exempel när det gäller kravet på ansökan i förskott om steglös avräkning, osäkerhet om framtida inkomster, risken för krav på återbetalning eller risken för att rätten till sjukersättning omprövas?
  • Vilka åtgärder vidtar Försäkringskassan i handläggningen av ärenden om steglös avräkning och vilken information ger Försäkringskassan till de kvinnor och män som har eller har rätt att ansöka om steglös avräkning?

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Fredrik Johansson Tormod Telefon: 08-58 00 15 06

Planerad publicering

  • 2018-05-25

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.