Sök på webbplatsen

Uppföljning och analys av ändringar i assistansersättningen

ISF ska på uppdrag av regeringen (S2012/2324/FST) följa upp och analysera effekterna av ändringarna gällande assistansersättning i socialförsäkringsbalken (SFB) som trädde i kraft den 1 juli 2013.

Bakgrund och syfte

Den 1 juli 2013 trädde olika ändringar i kraft om personlig assistans, både i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i socialförsäkringsbalken. Med anledning av ändringarna har regeringen gett ISF i uppdrag att följa upp och analysera effekterna av ändringarna och de åtgärder som Försäkringskassan vidtagit för att utveckla styrning och organisation i syfte att effektivisera handläggningen och kontrollen av ärenden inom assistansersättningen.

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Funktionsnedsättning

Kontaktperson

Tomas Agdalen Telefon: 08-58 00 15 62

Planerad publicering

  • 2018-02-28

Delredovisningar

Resultatet har delredovisats i Rapport 2015:9 Assistansersättningen - Brister i lagstiftning och tillämpning (september 2015) och slutredovisas i denna rapport.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.