Sök på webbplatsen

Uppföljning av reform inom bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis

ISF ska följa upp reformen om införandet av ett nytt slags särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis. I uppföljningen ska framför allt ekonomiska konsekvenser för enskilda som berörs av införandet av det nya särskilda bidraget analyseras tillsammans med övriga delar av reformen såsom att underhållsstöd vid växelvist boende avskaffas, inkomstgränserna och umgängesbidraget i bostadsbidraget höjs.

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

ISF Telefon: 08-58 00 15 00

Planerad publicering

  • december 2020

Slutredovisning

Uppdraget slutredovisas i december 2022.

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.