Sök på webbplatsen

Uppföljning av Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU

ISF ska kartlägga och analysera Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. ISF ska granska hanteringen med avseende på effektivitet, likformighet och rättssäkerhet samt korrekt tillämpning av regelverken. Granskningen ska inkludera Försäkringskassans hantering i förhållande till enskilda försäkrade, berörda myndigheter, kommuner och landsting samt till andra medlemsstaters behöriga institutioner. Vid behov ska ISF ge förslag till åtgärder för att öka kvaliteten och effektiviteten i hanteringen. 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

ISF Telefon: 08-58 00 15 00

Planerad publicering

  • mars 2019

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.