Sök på webbplatsen

Uppföljning av Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska kartlägga och analysera Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

ISF ska undersöka om Försäkringskassans hantering av kostnader för vårdförmåner inom EU är effektiv, likformig och rättsäker och om regelverken tillämpas på rätt sätt. Granskningen ska inkludera Försäkringskassans hantering i förhållande till enskilda försäkrade, berörda myndigheter, kommuner och landsting samt till andra medlemsstaters behöriga institutioner.

Följande frågeställningar ska undersökas:

  • Hur mycket omsätter EU-vården och hur ser kostnadsutvecklingen ut på området?
  • Skapar Försäkringskassans hantering förutsättningar för att alla inblandade aktörer får den ersättning de har rätt till enligt gällande regelverk?
  • Kan kvaliteten och effektiviteten i handläggningen ökas, och i så fall med vilka åtgärder?

För vissa personkategorier finns det möjlighet att återkräva kostnader för vård i form av fasta belopp istället för faktiska kostnader. Sverige har valt att återkräva kostnader i form av fasta belopp i de fall regelverket ger möjlighet till det.

Denna hanteringen ska särskilt belysas i fråga om:  

  • Vilka för- och nackdelar finns det med att återkräva kostnader för vård i form av fasta belopp istället för faktiska kostnader?
  • Vilka praktiska möjligheter skulle det finnas för Sverige att övergå till att enbart återkräva faktiska kostnader?

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Linnéa Haglund Telefon: 08-58 00 15 07

Planerad publicering

  • mars 2019

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.