Sök på webbplatsen

Uppföljning av Försäkringskassans handläggning av förmåner till barnfamiljer som samordnas enligt förordning 883/2004

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska kartlägga och analysera Försäkringskassans kvalitet i handläggning och utbetalningar av förmåner till barnfamiljer och föräldrar enligt förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Denna granskning ska ge en bild av hur den svenska administrationen av EU-familjeförmåner och föräldrapenning med EU-anknytning fungerar i dag.

ISF kommer att kartlägga och granska vilken statistik som finns på området, om Försäkringskassans hantering av EU-familjeförmåner och föräldrapenning är effektiv och ändamålsenlig, och om det finns utrymme för förbättringar.

Bakgrund

Medlemsstaterna i EU har skyldighet att samordna sina nationella trygghetssystem. Detta regleras i Europaparlamentets och Rådets förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Samordningsreglerna ska se till att EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten inte förlorar intjänade rättigheter, men heller inte dubbelkompenseras vid gränsöverskridande situationer.

ISF:s granskning omfattar förmåner som klassificeras som familjeförmåner i samordningsförordningen: barnbidrag, bostadsbidrag till barnfamiljer och studiebidrag. Dessutom inkluderas föräldrapenning, som klassificeras som en familjeförmån enligt Socialförsäkringsbalken.

I dagsläget är kunskapen begränsad kring vilken statistik som finns på området, vilka impulser som leder till handläggning av ett ärende och hur handläggningen och utbetalning går till. Det övergripande syftet är därför att ge en bild av hur den svenska administrationen av EU-familjeförmåner och föräldrapenning fungerar.

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

Susanne Eriksson Telefon: 08-58 00 15 68

Planerad publicering

  • 2018-02-01

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.