Sök på webbplatsen

Uppföljning av Försäkringskassans arbete med riktade kontroller

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska Försäkringskassans arbete med riktade kontroller. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

ISF ska granska Försäkringskassans arbete med urvalsprofiler som metod för att identifiera och förhindra felaktiga utbetalningar.

Granskningen utgår från följande frågor:

  • Hur använder Försäkringskassan profilering som kontrollmetod?
  • Är profilering ett träffsäkert och kostnadseffektivt sätt att kontrollera?
  • Hur förhåller sig profilering till rättssäkerhet ur ett diskriminerings- och integritetsperspektiv?
  • Hur ser det faktiska resultatet ut i ett urval av förmåner där urvalsprofilering redan används?

Bakgrund

Försäkringskassan genomför löpande kontroller för att säkerställa att en person som söker ersättning har rätt till ersättningen och att villkoren för ersättning är uppfyllda. Även efter att ett beslut är fattat kan kontroller initieras slumpmässigt eller efter att Försäkringskassan fått en indikation om att något är fel.

Under de senaste åren har Försäkringskassan börjat använda riktade kontroller i ärenden som bedöms ha förhöjd risk för felaktiga utbetalningar.

För att identifiera ärenden för riktade kontroller används urvalsprofiler. Urvalsprofilerna är baserade på mönster i bakomliggande information som tidigare sammankopplats med avvikelser. Analysen är dataintensiv och baseras på en stor mängd data från olika källor.

Syftet med granskningen är att undersöka effektiviteten, träffsäkerheten och rättssäkerheten i metoden. Försäkringskassans användning av urvalsprofiler i handläggningen aktualiserar även frågor om integritet, personuppgiftshantering och likabehandling.

 Ett urval av förmåner kommer att studeras närmare. Exempel på förmåner där urvalsprofiler används är; sjukersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg och ersättning för höga sjuklönekostnader.

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Elisabeth Frid Telefon: 08-58 00 15 65

Planerad publicering

  • 2018-03-26

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.