Sök på webbplatsen

Förändrad styrning av och i Försäkringskassan

En analys av hur regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska hur regeringens och Försäkringskassans förändrade styrning under åren 2012–2017 har fått genomslag i handläggningen av sjukpenning. Granskningen är egeninitierad.

ISF ska analysera hur förändringarna i regeringens och Försäkringskassans styrning påverkar handläggningen av sjukpenning. Granskningen gäller hela styrkedjan, från regeringens styrning ner till den faktiska handläggningen. Granskningen kommer särskilt att fokusera på hur styrningen har förändrats för  att minska sjukpenningtalet till 9,0 år 2020.

Granskningen ska besvara följande frågor:

  • Hur påverkas handläggningsverksamheten av regeringens och Försäkringskassans förändrade styrning?
  • Vad gör Försäkringskassan för att se till att sjukpenningtalet kan hållas på en stabil låg nivå över tid? 

Bakgrund

Under perioden 2012–2017 har styrningen av sjukförsäkringen förändrats på ett tydligt sätt vid två tillfällen. År 2012 inriktades styrningen mot att öka kundernas förtroende för Försäkringskassan. År 2015 beslutade regeringen om att införa ett mål om att sjukpenningtalet skulle minska till 9,0 dagar år 2020. Sjukpenningtalet anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Det har lett till att styrningen bytt fokus från ett ökat förtroende hos kunderna till fokus på rättssäkerhet och effektivitet.

ISF har i tidigare granskningar kunnat konstatera att regeringens styrsignaler till Försäkringskassan får betydande genomslag i handläggningen, och därmed påverkar utfallet i sjukförsäkringen (se till exempel ISF rapport 2016:8 Försäkringskassans utvecklingsarbete, ISF arbetsrapport 2016:2 Försäkringskassan i förändring och ISF rapport 2017:4 Att främja ett professionellt medarbetarskap). Det innebär att svängningar i styrningen kan leda till att försäkringen blir oförutsägbar och inte upplevs som rättvis. Detta påverkar i sin tur tilltron till socialförsäkringen som helhet. 

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Inger Sohlberg Telefon: 08-58 00 15 59

Planerad publicering

  • 2018-10-17

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.