Sök på webbplatsen

Social problematik i samband med sjukskrivningar

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska social problematik i samband med sjukskrivningar. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen (S2016/07724/SF, delvis).

Syftet med granskningen är att kartlägga:

  • Försäkringskassans arbete mot mäns våld mot kvinnor
  • Försäkringskassans arbete med personer med social problematik vid handläggningen av sjukskrivningsärenden
  • hur sambandet mellan specifika livshändelser och sjukskrivning förändrats över tid
  • om kvinnors risk för sjukskrivning vid allvarliga livshändelser skiljer sig mot mäns.

Bakgrund

Regeringen har som mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. I syfte att bidra till detta mål arbetar Försäkringskassan för att ge handläggarna stöd att ställa frågor om våldsutsatthet och bidra till att den som utsätts för våld får rätt hjälp och stöd.

Medikalisering av sociala problem förs ibland fram i debatten som ett skäl till ökningen av sjuktalen. Med medikalisering menas att normala reaktioner på vanligt förekommande problem omdefinieras som sjukdom. Det finns en överrisk för sjukdom vid allvarliga livshändelser, som anhörigs död eller sjukdom, separation eller arbetsförlust. En ökning av risken för sjukskrivning vid sådana livshändelser skulle kunna tolkas som ökad medikalisering. Studier visar också att överrisken vid händelser som dessa har ökat över tid.

 

 

 

 

 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Ola Leijon Telefon: 08-58 00 15 60

Planerad publicering

  • 2018-05-03

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.