Sök på webbplatsen

Sjukpenninggrundande inkomst – vilka blir nollplacerade och varför?

ISF beslutar att inleda en granskning för att studera orsakerna till att försäkrade får sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd till noll kronor av Försäkringskassan, samt att granska kvaliteten i handläggning och beslut i sådana ärenden.

SGI ligger till grund för inkomstrelaterade ersättningar inom sjuk- och föräldraförsäkringen. För den som inskränker eller avbryter sitt förvärvsarbete utan att uppfylla någon av de skyddsregler som finns för SGI ska Försäkringskassan sänka SGI till aktuell förvärvsnivå eller till noll kronor. Ett beslut om att fastställa SGI till noll kronor kan få stora konsekvenser för den försäkrades ekonomi eftersom det bland annat innebär att till exempel sjukpenning inte kan betalas ut och att föräldrapenning endast kan betalas ut på grundnivå.

Syftet med granskningen är att undersöka den grupp personer som får ett beslut om SGI noll men som tidigare haft en SGI eller en förvärvsinkomst som skulle ha berättigat till en SGI. De som inte har inträtt på arbetsmarknaden och därför saknar SGI-grundande inkomster ingår inte i granskningen. 

Granskningen avser att besvara följande frågor.

  • Vad kännetecknar dem som nollplacerats med avseende på individfaktorer som: kön, ålder, utbildningsnivå, län, anställningsförhållanden, arbetsmarknadssektor, inkomst etc.?
  • Vad är orsaken till att en person förlorar sin SGI?
  • Hur är kvaliteten i SGI-besluten?

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Berit Hamrén Telefon: 08-58 00 15 28

Planerad publicering

  • 2016-10-13

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.