Sök på webbplatsen

Sjukersättning från 19 års ålder

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska hur Försäkringskassan tillämpar bestämmelsen om att hel sjukersättning kan lämnas även till personer i åldern 19–29 år. Granskningen är egeninitierad.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning kan lämnas till en försäkrad vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt. I februari 2017 trädde en bestämmelse i kraft som innebär att hel sjukersättning kan beviljas från och med juli det år då den försäkrade fyller 19 år. (33 kap. 16 § socialförsäkringsbalken) Numera kan alltså både sjukersättning och aktivitetsersättning komma i fråga för personer under 30 år. Tidigare kunde dessa unga personer endast beviljas aktivitetsersättning.

Det är viktigt att rätt personer beviljas sjukersättning. Det finns annars en risk för att fel unga personer beviljas sjukersättning och därmed hamnar i ett permanent utanförskap istället för att få stöd till att komma ut på arbetsmarknaden. Både risken att fel personer beviljas ersättningen och därmed hamnar i ett permanent utanförskap och risken att fel personer nekas ersättningen och därmed tvingas till onödiga omprövningar och ansökningar gör att granskningen är betydelsefull både ur ett rättssäkerhetsperspektiv och ett effektivitetsperspektiv. Det är alltså angeläget att granska förändringen innan för lång tid med de nya reglerna har passerat.

Syftet med granskningen är att undersöka om den målgrupp som bedöms kunna omfattas av de nya bestämmelserna om hel sjukersättning från 19 års ålder blir beviljade detta.

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Berit Hamrén Telefon: 08-58 00 15 28

Planerad publicering

  • 2019-06-11

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.