Sök på webbplatsen

Personlig assistans till barn - hur bedöms föräldrars ansvar?

ISF har beslutat att inleda en granskning av föräldraansvaret i assistansersättningen. Granskningen är egeninitierad.

Bakgrund

Ett barn som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till assistansersättning. När Försäkringskassan bedömer ett barns rätt till assistansersättning, ska de behov som tillgodoses genom ett vanligt föräldraansvar räknas bort.

Först utreder Försäkringskassan barnets samtliga grundläggande behov, till exempel att äta, tvätta sig och kommunicera, och bedömer vilket stöd som behövs för att tillgodose dem. Därefter tar Försäkringskassan ställning till hur stor del av barnets stödbehov som orsakas av funktionsnedsättningen.  Man jämför då med vad ett barn utan funktionsnedsättning i samma ålder behöver hjälp med.

Assistansersättning beviljas till sist för det extra behov av omvårdnad funktionsnedsättningen innebär, till exempel den extra tid en förälder behöver lägga ned utöver det som ingår i ett normalt föräldraansvar.

Föräldrars ansvar

Föräldrars ansvar för sina barn finns definierat i föräldrabalken. Enligt denna har föräldrarna ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses.

Assistansersättning

Assistansersättning syftar till att människor med funktionsnedsättning ska kunna få en personlig assistent för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Assistansersättningen ska tillgodose det stöd en person behöver, om inte behovet tillgodoses på annat sätt, till exempel genom en insats från kommunen eller en anhörig.

Syftet

Syftet med granskningen är främst att besvara frågan om Försäkringskassans bedömningar av föräldraansvaret är enhetliga och rättssäkra. Görs likartade bedömningar av hur omfattande ett normalt föräldraansvar är för ett barn i en viss ålder? 

 

Projektfakta

Ämnesområden

Funktionsnedsättning

Kontaktperson

Mirjam Wentzel Telefon: 08-58 00 15 72

Planerad publicering

  • 2014-05-06

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.