Sök på webbplatsen

Pappors föräldrapenning – en utvärdering av ”dubbeldagarna”

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska hur reformen om samtidigt uttag av föräldrapenning, så kallade dubbeldagar, har inverkat på pappors uttag av föräldrapenning. Granskningen är egeninitierad.

I januari 2012 infördes en möjlighet till samtidigt uttag av föräldrapenning, så kallade dubbeldagar. Båda föräldrarna gavs därmed möjlighet att ta ut föräldrapenning för samma barn samtidigt i totalt 30 dagar under barnets första år. Syftet med reformen var att stärka föräldrarnas möjlighet att dela på ansvaret för barnets vård under barnets första tid i livet. Argumentet är att barn har behov av en nära och tidig kontakt med båda föräldrarna och att ju tidigare en förälder tar del av vård och omsorg om barnet, desto större är sannolikheten att relationen utvecklas positivt. Reformen syftade även till att föräldrar ska fördela uttaget av föräldrapenning mer jämställt, framför allt under barnets första levnadsår.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om införandet av dubbeldagar har förändrat pappors uttag av dubbeldagar och uttagsmönster av föräldrapenningen.

Granskningen ska besvara följande frågor:

  • Har uttagsmönstret för en- och flerbarnspappor förändrats efter införandet av dubbeldagarna jämfört med åren innan i fråga om när pappor påbörjar sitt uttag av föräldrapenning i förhållande till barnets ålder, och hur många föräldrapenningdagar använder pappor?
  • Har införandet av dubbeldagarna förändrat eventuella skillnader mellan olika socioekonomiska gruppers uttagsmönster under barnets första levnadsår, jämfört med åren innan dubbeldagarna infördes?
  • När och hur används dubbeldagarna och vilka pappor väljer att använda dem? Finns det skillnader i användingen av dubbeldagar mellan olika grupper av pappor beroende på hur många barn och vilka socioekonomiska egenskaper de har?

Projektfakta

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

Susanne Fahlén Telefon: 08-58 00 15 32

Planerad publicering

  • 2018-06-13

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.