Sök på webbplatsen

Ökning av de som får sjukpenningen indragen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska ökningen av Försäkringskassans beslut om att inte längre betala ut sjukpenning (indragning). Granskningen är egeninitierad.

ISF:s granskning ska undersöka vad som kännetecknar de som får sin sjukpenning indragen. Granskningen omfattar åren 2010–2017.

  • Den övergripande frågan är vilka faktorer som är utmärkande för de som får sin sjukpenning indragen, exempelvis när det gäller yrke, boendelän och utbildningsnivå.
  • ISF kommer i granskningen även att följa avslagen på ansökan om sjukpenning.

Syftet med granskningen är inte att ge en djupgående förklaring till ökningen av indragen av sjukpenning. Beroende på vad granskningen visar kan ISF i en kommande granskning undersöka det vidare.

Bakgrund

Sjukfallen där Försäkringskassan beslutar om indrag av sjukpenning har ökat väsentligt under de tre senaste åren.

Mellan åren 2014 och 2016 tredubblades andelen sjukskrivna kvinnor och mer än fördubblades andelen sjukskrivna män som fick sin sjukpenning indragen. År 2016 var det sammanlagt 22 000 sjukskrivna personer som fick sin sjukpenning indragen.

Även andelen avslag på ansökan om sjukpenning har ökat under en period, även om ökningen inte är lika tydlig som ökningen av indragen sjukpenning.

Kunskapen är bristfällig om vad som utmärker personer som får sin sjukpenning indragen när det gäller exempelvis yrke, boendelän och utbildningsnivå. Det saknas också kunskap om vad som utmärker de grupper som står för den ökning av indragen som skett under senare år. 

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Martin Söder Telefon: 08-58 00 15 41

Planerad publicering

  • 2018-05-29

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.