Sök på webbplatsen

Kontroller vid gränsöverskridande situationer

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete med kontroller och efterkontroller för att motverka felaktiga utbetalningar i ärenden som rör gränsöverskridande situationer. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen.

En person som arbetar, bor eller vistas utanför Sveriges gränser kan under vissa förutsättningar få socialförsäkringsförmåner utbetalda från Sverige. Olika regler gäller om en försäkrad vistas i en annan EU/EES-stat, Schweiz eller en stat utom EU/EES. Möjligheten att få en viss förmån kan också påverkas av hur lång utlandsvistelsen kan antas bli. För att kunna få en förmån utbetald från Sverige under en utlandsvistelse krävs att man är försäkrad i Sverige.

Felaktiga utbetalningar i ärenden som rör gränsöverskridande situationer kan uppstå om handläggare på Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten saknar kännedom om en utlandsvistelse som har betydelse för rätten till ersättning. Felaktiga utbetalningar kan också uppstå när handläggarna har kännedom om utlandsvistelsen men saknar tillgång till andra uppgifter av betydelse för bedömning av om rätten till ersättning består, exempelvis att en förmånstagare har avlidit utomlands.

För att minimera sådana felaktiga utbetalningar krävs en effektiv kontrollfunktion hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten innan en förmån betalas ut, samt en effektiv efterkontroll av redan genomförda utbetalningar.

Syftet med ISF:s granskning är dels att kartlägga risker för felaktiga utbetalningar av socialförsäkrings­förmåner i ärenden som rör gränsöverskridande situationer, dels att granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar för att motverka och upptäcka sådana felaktiga utbetalningar. 

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Niklas Österlund Telefon: 08-58 00 15 52

Planerad publicering

  • 2018-03-26

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.