Sök på webbplatsen

Försäkrad men utan ersättning?

Om komplexiteten i den kollektivavtalade sjukförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen har beslutat granska samspelet mellan den offentliga sjukförsäkringen och den kollektivavtalade sjukförsäkringen.

Nio av tio anställda har ett kompletterande sjukförsäkringsskydd genom kollektivavtal, utöver den offentliga sjukförsäkringen. Tidigare utredning (se Relaterade publikationer) har visat att många inte känner till att de har en kompletterande försäkring och därför inte ansöker om ersättning. Syftet med studien är att undersöka vilka grupper som går miste om den avtalssjukförsäkring som de är berättigade till och att studera konsekvenserna av systemet med kompletterande försäkringar.

Bakgrund

Betydelsen av kompletterande försäkringar har ökat över tid. En konsekvens är att enskilda individer får svårare att överblicka sitt försäkringsskydd, eftersom det totala trygghetssystemet blivit mer svåröverskådligt. Systemet ställer också större krav på kunskap och aktivitet, vilket är problematiskt och kan tänkas leda till att vissa grupper i samhället i lägre utsträckning än andra får del av det försäkringsskydd de har rätt till.

Granskningen är egeninitierad.

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Nadja Grees Telefon: 08-58 00 15 34

Planerad publicering

  • 2018-03-27

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.