Sök på webbplatsen

Föräldrapenninguttag efter separation

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har beslutat att undersöka hur separerade föräldrar använder föräldrapenning. Undersökningen är egeninitierad.

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur föräldrapenning används av separerade föräldrar – före och efter separationen – och i förhållande till andra föräldrar. Av särskilt intresse är om föräldrar som separerar fördelar föräldrapenningdagarna mellan sig annorlunda efter separation jämfört med andra föräldrar: tar till exempel separerade pappor ut lika mycket föräldrapenning som ej separerade pappor? Ytterligare en delfrågeställning är om det finns skillnader i totalt föräldrapenninguttag för barn till separerade föräldrar jämfört med barn till ej separerade. 

Bakgrund

I Sverige delar separerade föräldrar i allt större utsträckning på omsorgen om barnen när en allt större andel av barnen bor växelvis hos båda föräldrarna. Föräldrapenningen delas också allt mer lika mellan föräldrarna även om det i de flesta fall fortfarande är mamman som tar ut fler dagar. Utformningen av föräldrapenningen uppmuntrar ett jämställt uttag av föräldraledighet – oavsett om föräldrarna separerar eller inte - men kunskapsläget är bristfälligt kring hur föräldrar använder föräldrapenningdagar som återstår efter en separation. 

Projektfakta

Ämnesområden

Barn och familj

Kontaktperson

Nicklas Korsell Telefon: 08-58 00 15 35

Planerad publicering

  • 2017-10-17

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.