Sök på webbplatsen

Ersättning för resor till och från arbetet istället för sjukpenning

En granskning av Försäkringskassans hantering av ersättning för arbetsresor

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska Försäkringskassans hantering av ersättning för arbetsresor som lämnas i stället för sjukpenning. Granskningen är egeninitierad.

Personer som har nedsatt förmåga att ta sig till och från arbetet på grund av sjukdom, men som kan utföra sina arbetsuppgifter, kan få ersättning från Försäkringskassan för resor med exempelvis taxi eller egen bil. Ersättningen betalas då ut i stället för sjukpenning. Syftet är att försäkrade ska ha möjlighet att förvärvsarbeta istället för att vara sjukskrivna. Möjligheten att få ersättning arbetsresor har bedömts kunna förkorta sjukskrivningstiden och minska behovet av sjukpenning. 

Syftet med projektet är att granska hur Försäkringskassan utreder möjligheterna till ersättning för resor till och från arbetet  i ärenden om sjukpenning och hur myndigheten tillämpar bestämmelserna om ersättning för arbetsresor. 

Bakgrund

Om en försäkrad har nedsatt förmåga att ta sig till och från arbetet på grund av sjukdom men kan utföra sina arbetsuppgifter så kan Försäkringskassan bevilja ersättning för merutgifter för resor till och från arbetet. Det innebär att Försäkringskassan ersätter merutgifter för exempelvis taxi eller resor med egen bil. Syftet är att försäkrade ska ha möjlighet att förvärvsarbeta istället för att vara sjukskrivna.

Möjligheten till arbetsresor istället för sjukpenning ska alltid utredas.  Arbetsresor kan beviljas vid sjukrivning både på heltid och deltid och när som helst under sjukperioden. Arbetsresor kan dock beviljas av Försäkringskassan först när sjuklöneperioden upphört eftersom det är en ersättning istället för sjukpenning. Endast den som annars skulle ha rätt till sjukpenning kan beviljas arbetsresor.

Arbetsresor kan göra att försäkrade återgår till arbete snabbare och därmed minska behovet av sjukpenning. Kunskapsunderlaget om hur arbetsresor fungerar är begränsat. Det är bland annat därför angeläget att genomföra en granskning av i vilken utsträckning Försäkringskassan utreder om det finns förutsättningar för att bevilja ersättning för arbetsresor i ärenden om sjukpenning och hur myndigheten tillämpar bestämmelserna om ersättning för arbetsresor.

Projektfakta

Ämnesområden

Sjukförmån

Kontaktperson

Berit Hamrén Telefon: 08-58 00 15 28

Planerad publicering

  • 2017-12-19

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.