Sök på webbplatsen

Effektiviteten i Försäkringskassans ärendehandläggning

En viktig del av ISF:s uppdrag är att granska effektiviteten och produktiviteten inom socialförsäkringsområdet. Detta har gjorts i flera tidigare granskningar. I denna studie analyseras den relativa effektiviteten vid Försäkringskassans lokala kontor (som fram till Försäkringskassans omorganisation 2014 kallades lokala försäkringscenter, LFC). 

Granskningen genomförs för tidsperioden 2010–2013. Effektiviteten beräknas med DEA-metoden (Data Envelopment Analysis). DEA-metoden är speciellt lämplig att använda när verksamheten präglas av flera separata mål för de olika delarna av verksamheten, vilket är fallet för Försäkringskassan.

Analyserna i granskningen utgår från följande två frågor:

  • Fanns det skillnader i effektivitet mellan Försäkringskassans olika LFC under åren 2010–2013?
  • Vilka orsaker kan finnas till dessa eventuella effektivitetsskillnader?

Därutöver syftar granskningen även till att göra en bedömning om DEA-metoden är ett lämpligt verktyg att använda vid fortsatta studier av effektiviteten i den verksamhet som bedrivs av Försäkringskassan.

 

 

Projektfakta

Ämnesområden

Socialförsäkring

Kontaktperson

Jonas Thelander Telefon: 08-58 00 15 09

Planerad publicering

  • 2017-10-10

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.