Sök på webbplatsen

Assistansförmåners exportabilitet inom EU efter revidering av EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetsystemen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska studera hur assistansförmåners exportabilitet inom EU kan komma att påverkas efter revidering av EU-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Studien ska särskilt fokusera på förmånerna statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och personlig assistans som finansieras av kommunerna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Studien ska ge en mer omfattande och systematisk kunskap om hur de svenska statliga och kommunala assistansförmånerna samordnas i dag.

Dessutom ska ISF undersöka vilka konsekvenserna kan bli om förmånerna kommer att omfattas av Europaparlamentets och Rådets förordning 883/2004 (förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen). Enligt förordning 883/2004 ska medlemsstaterna i EU samordna sina nationella trygghetssystem. Samordningsreglerna syftar till att en EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten inte ska förlora intjänade rättigheter men heller inte dubbelkompenseras vid gränsöverskridande situationer.

Bakgrund

Medlemsstaterna i EU har skyldighet att samordna sina nationella trygghetssystem. Detta regleras i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning 987/2009. Samordningsreglerna ska se till att EU-medborgare som nyttjar den fria rörligheten inte förlorar intjänade rättigheter, men heller inte dubbelkompenseras vid gränsöverskridande situationer.

Det pågår förhandlingar om en revidering av förordningen. Ett av förslagen är att särskilda bestämmelser ska införas om samordning av långvariga vårdförmåner. Beroende på resultatet av förhandlingarna kan både statlig assistansersättning och personlig assistans enligt LSS komma att omfattas av samordningsbestämmelserna. Detta kan påverka möjligheterna att få förmånerna utbetalda i en annan medlemsstat. Det kan också få betydelse för de handläggande myndigheternas möjlighet att utreda rätten till olika förmåner och att kontrollera att utbetalningarna är riktiga. Även kostnadsfördelning mellan medlemsstaterna kan påverkas.

Projektfakta

Ämnesområden

Funktionsnedsättning

Kontaktperson

Marie Jakobsson Randers Telefon: 08-58 00 15 76

Planerad publicering

  • 2018 - Q1

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.