Sök på webbplatsen

Analys av assistansmarknaden

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. Granskningen genomförs enligt uppdrag av regeringen i 2017 års regleringsbrev.

Syftet med granskningen är att kartlägga och analysera marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. I granskningen ingår bland annat att kartlägga och analysera marknadens aktörer, deras lönsamhet, spridningen i lönsamhet samt eventuella brister i marknads- och konkurrensförhållanden. Assistansersättningssystemets konstruktion och dess effekter på lönsamhetsutvecklingen ska också ingå i analysen.

Bakgrund

Sedan möjligheten att få statligt finansierad personlig assistans infördes 1994 har det uppstått en marknad där olika aktörer erbjuder personlig assistans. Från början utförde kommunerna den största delen av denna personliga assistans, men numera domineras marknaden av privata företag. Även kooperativa företag tillhandahåller personlig assistans,men de står för en förhållandevis liten andel av marknaden.

Det finns i dag cirka tusen företag som utför statligt finansierad personlig assistans, men många är mycket små och arbetar bara för en eller några få brukare. Varje brukare av personlig assistans väljer vem som ska utföra assistansen, och kan då välja kommunen som utförare eller att själv köpa sin assistans av ett företag. Timpriset på personlig assistans är fast i form av en schablonersättning som fastställs för varje år av regeringen. Det innebär att konkurrensförhållandena på assistansmarknaden skiljer sig från både annan social omsorg som utförs av privata aktörer och annan kommersiell verksamhet.

Projektfakta

Regeringsuppdrag

Ämnesområden

Funktionsnedsättning

Kontaktperson

Maria Kain Telefon: 08-58 00 15 40

Planerad publicering

  • 2017-12-15

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.