Sök på webbplatsen

Styrdokument

Regeringen beslutar om förutsättningarna för den enskilda myndighetens verksamhet genom instruktionen och regleringsbrevet. (Se högerspalt.)

Utöver detta finns flera generella regelverk om bland annat ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter. Mer om dessa finns att läsa på Ekonomistyrningsverkets webbplats (www.esv.se).

Med utgångspunkt i instruktion, regleringsbrev och myndighetens omvärldsbevakning beslutar ISF årligen en verksamhetsplan och en granskningsplan.
 

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.