Sök på webbplatsen

Skadestånd

Om du anser att en myndighet har orsakat dig skada och du vill ha ekonomisk kompensation har du möjlighet att begära skadestånd.

Om du anser att skadan har orsakats genom att myndigheten har fattat ett felaktigt beslut eller genom att inte fatta ett beslut, ska du skicka ett brev med ditt skadeståndsanspråk till Justitiekanslern (JK), Box 2308, 103 17 Stockholm (www.jk.se).

Om du anser att skadan har orsakats genom att myndigheten har lämnat felaktiga upplysningar eller råd eller på annat sätt hanterat ditt ärende felaktigt ska du skicka ett brev med ditt skadeståndsanspråk till myndigheten.

I ditt brev ska du tala om att du begär skadestånd. Du bör också beskriva på vilket sätt du menar att myndigheten har gjort fel eller varit försumlig och vilken skada det har orsakat dig. Om det finns handlingar som du vill att myndigheten ska ta del av bör du skicka med dem. Du ska också skriva namn, adress och andra kontaktuppgifter och gärna ditt personnummer.
 

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.