Sök på webbplatsen

Klagomål i enskilda ärenden

ISF kan inte hantera klagomål i enskilda ärenden som Försäkringkassan och Pensionsmyndigheten har handlagt.

Begära omprövning

Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, t.ex. Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se) eller Pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se).

Du måste skicka in din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du tagit del av beslutet. Det ska framgå av beslutet du fått hur lång tid du har på dig att begära omprövning.

Om du är fortsatt missnöjd med beslutet

Anser du dig fortfarande felaktigt behandlad efter en omprövning kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätt. Av omprövningsbeslutet ska det framgå hur du överklagar och när du senast måste lämna in ditt överklagande. Du skickar ditt överklagande till den myndighet som fattat det beslut du vill överklaga. Myndigheten skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll av att det har kommit in i rätt tid.

I överklagandet skriver du ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Du bör också tala om på vilket sätt du anser att beslutet är felaktigt. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. (www.domstol.se)

Om du är missnöjd med handläggningen

Om du annars är missnöjd med hur myndigheten har handlagt ditt ärende kan du vända dig till Riksdagens ombudsmän (JO) Box 16327, 103 26 Stockholm (www.jo.se).

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.