Sök på webbplatsen

Utredningar av sjukskrivna förlänger sjukfrånvaron

Pressmeddelande 11 november 2014

Försäkringskassans utredningar av sjukskrivna syftar till att möjliggöra en snabb och varaktig återgång i arbetslivet. Resultaten från en ny studie av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att utredningarna snarare förlänger sjukfrånvaron och minskar återgången i arbete.

Rapportförfattaren har studerat hur Försäkringskassans utredningar av sjukskrivnas rätt till ersättning och behov av rehabilitering påverkar hur länge sjukskrivningen pågår. De utredningar som studeras är Sassam och avstämningsmöte.

Ett övergripande syfte med utredningarna är att möjliggöra en snabb och varaktig återgång i arbetslivet. I rapporten konstateras att sjukskrivna som genomgår ett avstämningsmöte har en längre sjukfrånvaro. Även Sassam verkar minska återgången i arbete, åtminstone om den genomförs tidigare än fyra månader in i sjukskrivningen.

– Resultaten tyder på att sjukskrivna som annars hade återgått i arbete i stället blir föremål för rehabiliteringsinsatser. Insatserna fördröjer i sin tur en eventuell återgång i arbetslivet, säger rapportförfattaren Pathric Hägglund.

Bakgrund

De två mest förekommande utredningarna i sjukskrivningsprocessen är Sassam och avstämningsmöte. Sassam är en förkortning för Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och SAMordnad rehabilitering, och innebär att den sjukskrivne träffar Försäkringskassans handläggare för att diskutera möjligheter och hinder för återgång i arbetslivet. Syftet är att både utreda rätten till ersättning och behovet av rehabiliteringsinsatser.

På ett avstämningsmöte deltar förutom handläggaren och den sjukskrivne också en tredje part, oftast arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller sjukskrivande läkare. Syftet med mötet är att klarlägga den befintliga arbetsförmågan och identifiera eventuella rehabiliteringsbehov.

Urval och metod

Urvalet i studien består av cirka 70 000 anställda som påbörjade en sjuk-skrivning under 2010. I analysen har utnyttjats det faktum att handläggare har olika attityder till nyttan av utredningar som en hjälp för sjukskrivna att återvända till arbetslivet och därför använder dem i varierande grad. Detta skapar en experimentell situation där sjukskrivna som liknar varandra med olika sannolikhet kommer att genomgå en utredning beroende på vilken handläggare de tilldelas. Effekterna av respektive utredning har studerats med avseende på hur snabbt de sjukskrivna återgår i arbete.
 

Rapport   2014:21

Rapporttitel

Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete?

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.