Sök på webbplatsen

Tidig ålderspensionering kan delvis förklaras av en striktare sjukförsäkring

Pressmeddelande 21 maj 2014

Att lämna arbetslivet genom tidig ålderspension, arbetslöshet och sjukskrivning bland individer som varit mycket sjukskrivna har blivit vanligare under de senaste åren. Samtidigt är det fler 60–64-åringar som stannar kvar eller återvänder till arbetsmarknaden. Låginkomsttagare lämnar i större utsträckning än andra grupper arbetslivet i förtid genom ålderspensionering, arbetslöshet och sjukskrivning. Det visar en studie genomförd av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Huvudresultatet är att 60–64-åringar som varit mycket sjukskrivna numera i högre utsträckning går tidigt i ålderpension än vad som var fallet år 2003. Gruppen har också en högre risk att vara sjukskrivna och arbetslösa. Utvecklingen kan till viss del förklaras av att reglerna inom sjukförsäkringen skärpts på olika sätt sedan år 2003.

- Att fler lämnar arbetslivet i förtid kan ha sin förklaring i hårdare krav för att exempelvis beviljas sjukersättning till följd av åtstramningarna som har skett inom sjukförsäkringen, säger Marcela Cohen Birman, projektledare och en av rapportförfattarna.

Samtidigt visar resultaten att andelen 60–64-åringar som i huvudsak försörjer sig på förvärvsarbete har ökat markant sedan år 2003, särskilt bland dem som tidigare har haft en hög sjukskrivning.

- Det är en positiv utveckling att en större andel förvärvsarbetar, men utvecklingen mot att en större andel också lämnar arbetslivet i förtid är problematisk, särskilt för låginkomsttagare, som riskerar få låga inkomster under resten av livet, vilket i förlängningen även kan påverka legitimiteten för socialförsäkringssystemet, säger Marcela Cohen Birman.

Om den nuvarande nivån på nybeviljandet av sjukersättning är långsiktigt hållbar och hur individer lämnar arbetslivet är frågor som har lyfts upp i tidigare forskning. De är viktiga att fortsätta studera, eftersom olika utträdesvägar från arbetslivet får vitt skilda konsekvenser på kort och lång sikt.

Rapport   2014:7

Rapporttitel

Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.