Sök på webbplatsen

Svårt att förstå när Försäkringskassan nekar sjukpenning

Pressmeddelande 31 januari 2013

När Försäkringskassan nekar en person sjukpenning är motiveringarna ofta ofullständiga. Det gör det svårare för den som fått nej att argumentera för sin sak. Chansen att sedan få ett beslut ändrat beror på vilket kontor som omprövar det. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

ISF har granskat hur Försäkringskassan informerar när sjukpenning avslås eller dras in och myndighetens rutiner för omprövningar. Varför sjukpenning nekas framgår inte alltid.

– Det handlar både om att den skriftliga informationen är ofullständig och att bedömningen inte är förutsägbar, säger Nina Karnehed, projektledare vid ISF.

Bara ett av tio beslut och fyra av tio omprövningsbeslut förklarar vilka lagliga förutsättningar som gäller för att få sjukpenning. Förklaringar varför man nekas sjukpenning är otillräckliga i en fjärdedel av besluten och i tre fjärdedelar av omprövningsbesluten. Synpunkter från den försäkrade bemöts inte heller i tillräcklig omfattning.

– Om man nekas sjukpenning, måste man förstå varför. Det är avgörande för att man ska kunna acceptera beslutet eller argumentera för att det ska ändras, säger Nina Karnehed.

Granskningen visar också att det inom Försäkringskassan råder olika uppfattningar om vad en omprövning innebär. Trots att ärendena fördelas slumpvis mellan tre kontor, beviljas sjukpenning i olika utsträckning. ISF anser dessutom att det finns goda grunder att ändra fler ärenden än i dag.

– Lika fall måste självfallet behandlas lika. Att ompröva ett beslut måste dessutom alltid innebära att man förutsättningslöst prövar grundbeslutet, avslutar Nina Karnehed.

Granskningsresultaten presenteras i ISF:s rapport ”När sjukpenning nekas” 2013:1. Båda granskningarna är regeringsuppdrag.
 

 

 

Rapport   2013:1

Rapporttitel

När sjukpenning nekas

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.