Sök på webbplatsen

Olikheter i bedömning av normalt föräldraansvar i assistansersättningen

Pressmeddelande

Försäkringskassan har svårt att säkerställa en enhetlig handläggning av assistansersättning till barn. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), som har undersökt hur Försäkringskassan i sin bedömning av assistansersättning tar hänsyn till det så kallade föräldraansvaret.

 När man bedömer barns rätt till assistansersättning ska man räkna bort föräldraansvaret, det vill säga det hjälpbehov som även barn utan
funktionsnedsättning har. Varken av lagen eller av förarbetena till den framgår hur föräldraansvaret ska bedömas.

ISF har granskat Försäkringskassans styrning och handläggning för att undersöka hur man arbetar för att säkerställa att föräldraansvaret bedöms
enhetligt och rättssäkert. Granskningen visar att det finns skillnader i hur man bedömer föräldraansvaret.

– Det stöd i handläggningen som behövs för att bedömningen ska bli likformig i landet saknas, vilket medför en risk för att det uppkommer
skillnader, säger Mirjam Wentzel, projektledare på ISF.

Handläggare tvingas ofta ta ställning utifrån egna och kollegors erfarenheter inför beslut om hur stort avdraget för föräldraansvaret ska
vara i enskilda fall.

Försäkringskassan har tidigare kritiserats av Riksrevisionen för att inte kunna säkerställa en enhetlig och rättsäker tillämpning av föräldraansvaret. Ett steg mot en lösning kan vara att ta fram ett verktyg som är en bättre hjälp vid bedömning av vad som är normalt i omhändertagandet av barn i olika åldrar. Dessutom bör regeringen enligt ISF låta utreda utformningen av den rättsliga regleringen av föräldraansvaret.

Rapport   2014:6

Rapporttitel

Vad är normalt?

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.