Sök på webbplatsen

Fler unga borde kunna få sjukersättning från 19 års ålder

Pressmeddelande 11 juni 2019

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat hur regeländringen om hel sjukersättning från 19 år tillämpas av Försäkringskassan. Granskningen visar att regeringens avsikt med regeländringen inte uppnås när det gäller att ge ökad trygghet för unga personer som har svåra funktionsnedsättningar.

En slutsats av ISF:s granskning är att Försäkringskassan i högre utsträckning borde informera unga om möjligheten att ansöka om sjukersättning. Granskningen visar att kvaliteten på besluten om sjukersättning är god och att rätt personer har beviljats ersättning. Men en stor del av de som har beviljats aktivitetsersättning tidigare uppfyller också förutsättningarna för att kunna få sjukersättning.

Granskningen visar också att ekonomiska drivkrafter påverkar vilken av förmånerna den enskilda personen ansöker om. En person som har aktivitetsersättning har möjlighet att ansöka om särskild ersättning för aktiviteter, vilket den som har sjukersättning inte kan göra. Regeringens avsikt var att det inte skulle finnas några ekonomiska skillnader mellan aktivitetsersättning och sjukersättning.

– Regeringens avsikt med regeländringen uppnås inte eftersom ekonomiska drivkrafter påverkar på ett sätt som inte verkar ha varit meningen, säger Berit Hamrén, projektledare för granskningen.

ISF anser att den särskilda ersättningen för aktiviteter för den som har aktivitetsersättning bör ses över. Syftet med aktiviteterna är otydligt, och ersättningens storlek varierar mycket mellan olika unga personer.

Faktaruta:

Försäkringskassan kan betala ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till en person som har långvarigt nedsatt arbetsförmåga:

  • Sjukersättning är en ersättning för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga som bedöms bestå för all överskådlig framtid. Arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel.
  • Personer under 30 år kan i stället, från och med juli det år de fyller 19 år, få aktivitetsersättning. Då ska arbetsförmågan vara nedsatt på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning med minst en fjärdedel under minst ett år.

Sedan februari 2017 kan Försäkringskassan bevilja hel sjukersättning från och med juli det år personen fyller 19 år, i stället för som tidigare det år då hen fyller 30 år. En förutsättning är att arbetsförmågan är stadigvarande helt nedsatt.

 Sammanfattning (pdf)

 Rapporten i korthet (2 sidor pdf)

Rapport   2019:9

Rapporttitel

Hel sjukersättning från 19 års ålder

Kontaktperson

Berit Hamrén 010-174 15 28

Mer information

Ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.