Sök på webbplatsen

Fler kvinnor kan fortfarande beviljas graviditetspenning

Pressmeddelande 28 november 2014

I en ny granskning konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att lagstiftningen nu tillämpas mer generöst men att fler kvinnor fortfarande kan beviljas graviditetspenning. I tidigare granskning, år 2011, fann man att tillämpningen av lagstiftningen inte hade följt med utvecklingen och att fler kvinnor därför borde kunna beviljas graviditetspenning.

 Det finns enligt ISF utrymme att bevilja fler kvinnor graviditetspenning. I sin bedömning av arbetsförmågan tar Försäkringskassan inte tillräcklig hänsyn till de särskilda besvär som kvinnan har. Hälften av alla kvinnor som ansöker anger att de har besvär som gör det tyngre att arbeta. Dock säger Försäkringskassan i två tredjedelar av avslagen i sådana ärenden att ingen hänsyn tagits till dessa.

– Det innebär att bedömningen av vad som är ett fysiskt påfrestande arbete blir för snäv, säger Nina Karnehed, en av rapportens författare. Det är viktigt att Försäkringskassan tar hänsyn till att exempelvis foglossning kan göra kvinnans arbetsuppgifter tyngre. Samma arbetsuppgifter kan vara olika tunga för olika kvinnor, beroende på kvinnans förutsättningar.

Å andra sidan skulle färre kvinnor beviljas ersättning, om Försäkrings-kassan i större utsträckning utredde arbetsgivarens möjligheter till omplacering. ISF anser att Försäkringskassans styrning av tillämpningen inte är effektiv och att uppföljningen av hur reglerna tillämpas är otillräcklig. 

Utformningen av Försäkringskassans beslut om graviditetspenning har förbättrats avsevärt sedan den föregående granskningen. Oftast är det också lätt att förstå vad som ligger till grund för besluten. Försäkrings-kassan har arbetat med frågan, vilket har gett resultat.

ISF ifrågasätter om de kvinnor som har nedsatt arbetsförmåga på grund av graviditeten får tillräckligt stöd genom graviditetspenning. En översyn av lagstiftningen bör göras utifrån vilka påfrestningar som riskerar kvinnans hälsa.

Rapport   2014:25

Rapporttitel

Tillämpningen av lagstiftningen om graviditetspenning

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.