Sök på webbplatsen

Blandade resultat för rehabiliteringsgarantin

Pressmeddelande 24 juni 2014

Kognitiv beteendeterapi ger lägre sjukfrånvaro och bättre hälsa för dem som inte var sjukskrivna när behandlingen började. Det visar en ny rapport om rehabiliteringsgarantin från IFAU och ISF. Å andra sidan ökar sjukfrånvaron som ett resultat av den smärtbehandling som också ges inom ramen för garantin.

Rapportförfattarna studerar hur sjukfrånvaro, läkemedelsförskrivningar och antal besök i vården påverkas av de behandlingar som erbjuds inom rehabiliteringsgarantin: kognitiv beteendeterapi (KBT) samt multimodal rehabilitering (MMR), som kombinerar fysisk träning med psykologisk behandling.

KBT minskar sjukfrånvaro och förbättrar hälsan hos dem som inte var sjukskrivna

Den största gruppen inom garantin är personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa, men som inte är sjukskrivna. För dessa hade behandlingen positiva effekter eftersom deras sjukfrånvaro minskade med ungefär 35 procent per år. Även antalet vårdbesök och föreskrivna läkemedel sjönk efter behandlingen. För sjukskrivna KBT-patienter fanns inga positiva effekter.

– Resultaten bekräftar tidigare resultat som visat att rehabiliteringsinsatser torde ha bäst förutsättningar att göra nytta innan personen blivit sjukskriven, säger Per Johansson som är en av rapportförfattarna.

MMR ökar sjukfrånvaron

Personer med smärta i rygg, nacke och skuldror fick MMR. Behandlingen hade inga långsiktiga effekter på hälsa mätt som antal vårdbesök och föreskrivna läkemedel. Däremot ökade sjukfrånvaron med cirka 25 procent per år.

– Behandlingen verkar ha fungerat inlåsande för många. Efter behandlingen har sjukskrivningen av olika orsaker blivit permanent, säger Pathric Hägglund, en annan av rapportförfattarna.

Urval, data och metod

Rehabiliteringsgarantin infördes 2008. För att studera effekterna har rapport¬författarna använt statistiska metoder i form av en s.k. matchningsansats där hälsa (vårdbesök och läkemedelsförskrivning) och sjukfrånvaro efter behandling har jämförts mellan gruppen av individer som fick behandling och den ”matchade” gruppen som inte fick det. För detta används ett rikt datamaterial från Region Skåne där samtliga deltagare i rehabiliteringsgarantin mellan januari 2010 och juni 2011, samt 2012 ingår. Rapportförfattarna har tidigare följt upp garantins tidigare år. I den nya rapporten utökas såväl tidsperiod som studerad grupp.

 

Rapport   2014:12

Rapporttitel

Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro

Mer information

Läs, ladda ner och beställ

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.