Sök på webbplatsen

Integritetsskyddspolicy för ISF:s webbplats

Insamling av information

Beställningar av tryckt material från myndigheten

Inspektionen för socialförsäkringen samlar in information om webbplatsens besökare i samband med beställning av tryckt material.

Följande information samlas in för att kunna skicka materialet till beställaren:

  • Namn
  • Adress

Informationen krypteras i samband med beställning för att skydda den mot obehörig åtkomst.

Nyhetsbrev

Vid anmälan till ISF:s nyhetsbrev samlas e-postadress in. Informationen skickas krypterat.

Statistikinsamling

Vi använder oss av Google Analytics för att samla in och processa statistik på vår hemsida. Här samlas ingen information som går att knyta till en enskild person in. IP-adresser anonymiseras innan insamling sker.

Användning av information

Beställningar av tryckt material från myndigheten

ISF använder endast informationen för de syften den är avsedd för. I ISF:s fall endast för dessa beställningar.

Informationen lagras endast under en begränsad tid för att kunna skriva ut adressetiketter. Efter 90 dagar raderas samtliga uppgifter.

Nyhetsbrev

E-postadressen kommer inte användas för andra utskick än de mottagaren godkänt. I ISF:s nyhetsbrev presenteras våra rapporter, pågående projekt och inbjudningar till seminarier.

Statistikinsamling

Vi använder denna data för att skaffa oss kunskap om hur vår hemsida används och hur vi kan göra den bättre.

Utlämnande av information till tredje part

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till:

  • Anställda vid ISF
  • Den som begär att få ut uppgifter med stöd av tryckfrihetsförordningen, dock under förutsättning att uppgifterna inte omfattas av sekretess
  • Personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land

ISF säljer aldrig personlig information till tredje part.

Informationssäkerhet och spårning

Temporära sessionscookies används på ISF:s webbplats för att kunna hantera beställningar av tryckt material, så att din varukorg följer med dig under hela ditt besök.

En annan cookie sparas i din enhet vid personlig anpassning av webbsidan, för att inställningarna ska finnas kvar vid framtida besök.

I övrigt sparas inga cookies.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig, Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202 
101 24 Stockholm
 

Dataskyddsombud

Inspektionen för socialförsäkringen
Att: Bengt Ståhl
Box 202 
101 24 Stockholm

Tel: 08-58 00 15 31

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm (reception) | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.