Sök på webbplatsen

ISF:s uppdrag

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Läs mer om vårt uppdrag

Inspektionens bildande

Det första initiativet till att bilda ISF togs av regeringen i budgetpropositionen för 2007. Som bakgrund till detta framhöll regeringen att Försäkringskassan inte bör utöva tillsyn över sig själv och att den tidigare tillsynsmyndigheten (Riksförsäkringsverket) och tillsynsobjekten (de allmänna försäkringskassorna) nu hade gått upp i samma myndighet. Regeringen konstaterade vidare att det var angeläget att rättssäkerheten och effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen kontinuerligt är föremål för objektiv granskning.

Regeringen tillsatte därför i mars 2007 en särskild utredare för att göra en översyn av tillsynen inom socialförsäkringsområdet (dir. 2007:24). Utredningen lämnade sitt betänkande En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen (SOU 2008:10) till regeringen i januari 2008.

I november 2008 beslutade regeringen kommittédirektiven för att inrätta Inspektionen för socialförsäkringen (dir. 2008:136). I april 2009 anställdes Per Molander som generaldirektör för ISF, och han fick också i uppdrag att bygga upp myndigheten. Den startade sin verksamhet den 1 juli 2009.

Korta fakta om ISF

  • ISF rapporterar till Socialdepartementet.
  • Verksamheten finanseras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 66 miljoner kronor.
  • Under 2016 publicerade ISF 16 rapporter, 1 ISF kommenterar, 3 skrivel­ser, 2 arbets­rapporter, 2 vetenskapliga artiklar och 25 remissvar. 
  • ISF har omkring 60 medarbetare med hög kompetens inom socialförsäkringsområdet och utbildningsbakgrund inom bland annat ekonomi, statsvetenskap, statistik, beteendevetenskap, juridik och medicin. En tredjedel av personalen har forskarutbildning.
  • Medelåldern är 44,5 år. 
  • Andelen kvinnor är 69 procent och andelen män är 31 procent.

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Årsredovisning 2017

ISF ska varje år senast den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen består av två delar, dels en resultatredovisning, dels den finansiella redovisningen.

Ladda ned

 

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.