Sök på webbplatsen

ISF:s uppdrag

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Läs mer om vårt uppdrag

Korta fakta om ISF

  • ISF har omkring 60 medarbetare med hög kompetens inom socialförsäkringsområdet och utbildningsbakgrund inom bland annat ekonomi, statsvetenskap, statistik, beteendevetenskap, juridik och medicin. En tredjedel av personalen har forskarutbildning.
  • Medelåldern är 44,5 år. 
  • Andelen kvinnor är 69 procent och andelen män är 31 procent.
  • ISF rapporterar till Socialdepartementet.
  • Verksamheten finanseras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 66 miljoner kronor.

Inspektionens bildande

Det första initiativet till att bilda ISF togs av regeringen i budgetpropositionen för 2007. Som bakgrund till detta framhöll regeringen att Försäkringskassan inte bör utöva tillsyn över sig själv och att den tidigare tillsynsmyndigheten (Riksförsäkringsverket) och tillsynsobjekten (de allmänna försäkringskassorna) nu hade gått upp i samma myndighet. Regeringen konstaterade vidare att det var angeläget att rättssäkerheten och effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen kontinuerligt är föremål för objektiv granskning.

Regeringen tillsatte därför i mars 2007 en särskild utredare för att göra en översyn av tillsynen inom socialförsäkringsområdet (dir. 2007:24). Utredningen lämnade sitt betänkande En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen (SOU 2008:10) till regeringen i januari 2008.

I november 2008 beslutade regeringen kommittédirektiven för att inrätta Inspektionen för socialförsäkringen (dir. 2008:136). I april 2009 anställdes Per Molander som generaldirektör för ISF, och han fick också i uppdrag att bygga upp myndigheten. Den startade sin verksamhet den 1 juli 2009.

I mars 2016 tillträdde Maria Hemström Hemmingsson som generaldirektör. Från 1 maj 2018 är Catarina Eklundh Ahlgren tillförordnad generaldirektör då Maria Hemström Hemmingsson är tjänstledig.  

ISF:s kontor ligger i Stockholm. Från1 september 2018 har ISF även verksamhet i Göteborg och från och med augusti 2019 kommer hela verksamheten att vara förlagd dit. 

Läs mer om att arbeta som utredare vid ISF.

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig

Karin Stenberg, 010- 174 15 56

Spamskyddadepostadress_a2FyaW4uc3RlbmJlcmdAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Generaldirektör

Tf generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren, 010 – 174 15 01

Spamskyddadepostadress_Y2F0YXJpbmEuZWtsdW5kaC1haGxncmVuQGluc3BzZi5zZQ==_Spamskyddadepostadress

Kontaktuppgifter

Postadress

Inspektionen för socialförsäkringen

Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadresser

Fleminggatan 7, Stockholm

Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon och e-post

Telefon: 010-174 15 00

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

E-postadresser till anställda

Spamskyddadepostadress_Zm9ybmFtbi5lZnRlcm5hbW5AaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

fornamn.efternamn1-efternamn2 @inspsf.se (vid flera efternamn)

Organisationsnummer

202100-6248

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.