Sök på webbplatsen

Rapporter

Här hittar du de rapporter som publicerats inom området. Här samlas rapporter som avser förmåner till barn och familjer samt tandvårdsstöd. Använd vår sökfunktion för att söka bland samtliga ämnesområden och publikationstyper.

Barn och famlij

Nummer Titel Publicerad
2019:7 Från underhållsstöd till underhållsbidrag? – En granskning av 2016 års reform inom underhållsstödet 2019-05
2018:13 Dubbeldagar – vissa pappors väg in i föräldrapenningen? – En analys av pappors uttag av föräldrapenning under barnets första levnadsår, före och efter införandet av dubbeldagar 2018-06
2018:2 Försäkringskassans administration av familjeförmåner inom EU – En granskning av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning med EU-anknytning 2018-02
2017:12 Barnpension och efterlevandestöd till barn – En redovisning av utvecklingen 2004–2015 2017-11
2017:11 Föräldrapenninguttag före och efter en separation – En analys av hur separerade föräldrar använde föräldrapenning i jämförelse med de som inte separerade 2017-10
2016:15 Delat barnbidrag – Ett steg på vägen mot ökad jämställdhet? 2016-12
2016:9 Att adoptera – en ekonomisk fråga – En studie om adoptionsbidrag och ekonomiska förutsättningar för adoption 2016-09
2016:1 Höjd grundnivå i föräldrapenningen – Har uttaget av föräldrapenning påverkats? 2016-02
2015:12 Försäkringskassans hantering av tillfällig föräldrapenning 2015-11
2015:3 Kvalitet i underhållsstöd – En granskning av Försäkringskassans handläggning 2015-04
2014:15 Effekter av slumpmässiga kontroller på vab-uttaget 2014-08
2014:6 Vad är normalt? – Föräldraansvaret i assistansersättningen 2014-05
2013:19 Slopat frånvarointyg – Kontroll och uttag av tillfällig föräldrapenning 2013-12
2013:18 Vårdbidrag och framtida inkomster – De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att få barn med särskilda behov 2013-12
2013:17 Effekter på jämställdhet av reformer i föräldrapenningen 2013-11
2013:15 Konkurrens på den svenska tandvårdsmarknaden 2013-11
2013:13 Föräldrapenning och föräldraledighet – Mått på olika aspekter av föräldraledighet 2013-09
2013:12 Att tala samma språk – Gemensam struktur vid bedömning av vårdbidrag 2013-08
2013:5 Försäkringskassans efterhandskontroller av tandvårdsstödet – En uppföljande granskning 2013-03
2012:6 Ekonomiska drivkrafter i bostadsbidragssystemet – En utvärdering av individuella inkomstgränser för makar med barn 2012-03
2012:4 Ett jämställt uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen 2012-03
2011:18 Kontrollen av tandvårdsstödet 2011-12
2011:16 Graviditetspenning och sjukpenning vid graviditet – Tillämpningen av lagstiftningen 2011-11
2010:8 Handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag 2010-12

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Beställa rapport

Du kan enkelt ladda ner rapporter som pdf-fil eller beställa tryckta rapporter kostnadsfritt.

Gå in på respektive rapport och gör din beställning via länken till höger på sidan.

Postadress: Box 1056, 405 22 Göteborg

Besöksadress: Fleminggatan 7, Stockholm | Lilla Bommen 1, Göteborg

Telefon: 010-174 15 00

Fax:

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.