Sök på webbplatsen

Inspektionen för socialförsäkringen

ISF utövar tillsyn över socialförsäkringen. Vi arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen.

Läs mer om ISF

Nyheter

Små skillnader i när kvinnor och män lämnar arbetslivet

16 maj 2018 Pressmeddelande

Kvinnor utträder tidigt från arbetslivet i något större utsträckning än män. Det bidrar till att kvinnor får lägre pensioner än män. Men den viktigaste förklaringen till pensionsgapet är löneskillnaderna och att fler kvinnor än män arbetar deltid. De högsta andelarna med tidigt utträde bland både kvinnor och män finns i mansdominerade yrken. Men i flera av de vanligaste yrkena bland kvinnor lämnar männen arbetslivet tidigt i högre grad än kvinnorna. Det visar den analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen.

Att arbeta som utredare vid ISF

14 maj 2018

ISF omlokaliserar och söker från hösten 2018 nya medarbetare med placering i Göteborg. Men vad innebär det att arbeta som utredare vid ISF? Läs mer här.

Inga tecken på ökad medikalisering av sociala problem

3 maj 2018 Pressmeddelande

Medikalisering av vanliga livsproblem lyfts ofta fram som en orsak till ökande sjukskrivning liksom ökningen av andelen sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser. Sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning har dock generellt sett inte förändrats under de senaste tjugo åren, visar en ny granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen. Riskökningen vid de här studerade livshändelserna är dessutom liknande för män och kvinnor under hela den studerade tidsperioden 1995-2015.

Försäkringskassan behöver identifiera social problematik och våldsutsatthet i sjukpenningärenden

3 maj 2018 Pressmeddelande

Social problematik i sjukskrivningsärenden behöver identifieras och utredas av Försäkringskassan eftersom sådan problematik kan påverka arbetsförmågan och återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen. I uppdraget har det även ingått att granska Försäkringskassans arbete med att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. ISF konstaterar att det kan vara svårt för Försäkringskassan att nå det målet. Frågan måste prioriteras inom hela verksamheten om målet ska kunna nås.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Är du intresserad av att arbeta på ISF?

Vi tar gärna emot intresseanmälningar. Klicka vidare för att lämna din intresseanmälan eller för att söka utannonserade tjänster.

Läs mer

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.