Här presenteras våra rapporter, pågående projekt och inbjudningar till seminarier.

Skicka in dina synpunkter till ISF.

” Ett utmanande jobb som får mig att växa varje dag!”

Från och med den 1 januari 2019 har förmånerna vårdbidrag och handikappersättning börjat fasas ut och två nya förmåner, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, har införts.

Det övergripande syftet med projektet är att granska Försäkringskassans implementering av de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Läs mer om projektet