Sök på webbplatsen

Sjukförmåner

Här hittar du information om pågående projekt och publicerat material inom sjukförmånsområdet. Exempel på förmåner är sjukpenning, rehabiliteringspenning samt aktivitetsersättning och sjukersättning. ISF:s granskningar på området omfattar främst Försäkringskassans verksamhetsområde men också granskning av samverkan inom sjukförsäkringsområdet.

Nyheter

Unga med aktivitetsersättning lämnas i passivitet

3 apr 2017 Pressmeddelande

Inspektionen för socialförsäkringen har på regeringens uppdrag granskat vad som händer med de individer vars rätt till aktivitetsersättning upphör på grund av att de fyller 30 år. Granskningen visar att nästan två tredjedelar går vidare till sjukersättning. Besluten om sjukersättning håller god kvalitet. Men tiden med aktivitetsersättning är för passiv och ISF rekommenderar därför regeringen att se över regelverket.

Läkare sjukskriver män längre tid än kvinnor i läkarintyg

28 okt 2016 Pressmeddelande

I läkarintyg som ligger till grund för en sjukskrivning sjukskriver läkare män längre tid än kvinnor, visar en ny studie från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). ISF menar att det behövs förstärkta insatser som riktar sig till hälso- och sjukvården för att uppnå målet om en jämställd sjukskrivningsprocess.

Anställningsform påverkar rätten till sjukpenning

22 jun 2016 Pressmeddelande

Reglerna i sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa. Vid prövningen av rätten till sjukpenning är det inte alltid tydligt när tidsbegränsat anställda ska betraktas som anställda och när de ska betraktas som arbetslösa. Detta medför att skyddet för inkomstbortfall vid sjukdom kan se olika ut beroende på anställningsform. Det gäller framförallt dem som är tim- eller behovsanställda. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Flera orsaker till att utrikes födda oftare nekas sjukpenning

7 apr 2016 Pressmeddelande

Personer som är utrikes födda får oftare avslag än inrikes födda, oavsett sjukdomsdiagnos. Skillnaderna i avslag kan bara i begränsad utsträckning förklaras av faktorer såsom utbildningsnivå, yrke och inkomst. En delförklaring kan vara att det finns brister i Försäkringskassans utredningar av rätten till sjukpenning för personer som får avslag eller som beviljas sjukpenning. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny granskning.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.