Sök på webbplatsen

Sjukförmåner

Här hittar du information om pågående projekt och publicerat material inom sjukförmånsområdet. Exempel på förmåner är sjukpenning, rehabiliteringspenning samt aktivitetsersättning och sjukersättning. ISF:s granskningar på området omfattar främst Försäkringskassans verksamhetsområde men också granskning av samverkan inom sjukförsäkringsområdet.

Nyheter

Inga tecken på ökad medikalisering av sociala problem

3 maj 2018 Pressmeddelande

Medikalisering av vanliga livsproblem lyfts ofta fram som en orsak till ökande sjukskrivning liksom ökningen av andelen sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser. Sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning har dock generellt sett inte förändrats under de senaste tjugo åren, visar en ny granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen. Riskökningen vid de här studerade livshändelserna är dessutom liknande för män och kvinnor under hela den studerade tidsperioden 1995-2015.

Försäkringskassan behöver identifiera social problematik och våldsutsatthet i sjukpenningärenden

3 maj 2018 Pressmeddelande

Social problematik i sjukskrivningsärenden behöver identifieras och utredas av Försäkringskassan eftersom sådan problematik kan påverka arbetsförmågan och återgång i arbete. Det visar en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen. I uppdraget har det även ingått att granska Försäkringskassans arbete med att bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. ISF konstaterar att det kan vara svårt för Försäkringskassan att nå det målet. Frågan måste prioriteras inom hela verksamheten om målet ska kunna nås.

Många går miste om ersättning från den kollektivavtalade sjukförsäkringen

27 mar 2018 Pressmeddelande

Den kollektivavtalade sjukförsäkringen utgör en viktig och ökande del av den totala ersättningen vid långvarig sjukdom. Men många går miste om den ersättning de har rätt till. Det visar en ny granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Sjukskrivning skulle kunna undvikas med hjälp av ersättning för arbetsresor, men möjligheten utreds för sällan av Försäkringskassan

19 dec 2017 Pressmeddelande

Att resa till och från arbetet med ersättning för arbetsresor i stället för att få sjukpenning kan göra att en sjukskriven person kan återgå tidigare eller helt undvika frånvaro från arbetet. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att ersättning för arbetsresor används i liten utsträckning och främst när den försäkrade själv begär det. Försäkringskassan borde därför utreda möjligheten i högre utsträckning.

Tidigare nyheter

Sök publikation

Sök bland våra publikationer

Postadress: Box 202, 101 24 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 7

Telefon: 08-58 00 15 00

Fax: 08-58 00 15 90

E-post: Spamskyddadepostadress_cmVnaXN0cmF0b3JAaW5zcHNmLnNl_Spamskyddadepostadress

Rapporten har lagts till i beställningskorgen. Vad vill du göra nu?

Du kan när som helst gå till beställningskorgen och slutföra beställningen genom att använda länken "Slutför / ändra" i sidhuvudet.